Stacja przygotowania powietrza FRL to zespół elementów stosowanych w pneumatyce do przygotowania medium roboczego odpowiedniej jakości, o wymaganym ciśnieniu dzięki czemu  przedłużamy  żywotność układu pneumatycznego i zapewniamy  prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Zapraszamy do obejrzenia filmu z transkrypcją o elementach przygotowania powietrza FRL.

Elementy przygotowania powietrza FRL – transkrypcja filmu

Elementy przygotowania powietrza:

  • z czego się składają?
  • co je charakteryzuje?
  • i najważniejsze, jak się je montuje.

Zapraszam na materiał.

Witam, nazywam się Mróz Michał.

Dzisiaj zajmiemy się pneumatyką, a dokładniej elementami przygotowania powietrza. Aby wykorzystać sprężone powietrze musimy je najpierw  oczyścić, określić jego ciśnienie oraz w niektórych przypadkach wprowadzić czynnik smarujący.

Dlatego dzisiaj pokażę cztery serie; każda składająca się z ; filtroreduktora, ze smarownicy,  z manometru i z kątownika mocującego.

Pierwszym układem, który pokażę będzie układ serii BIT.

Stacja przygotowania powietrza w pneumatyce  serii BIT

Aby poprawnie przeprowadzić montaż w pierwszej kolejności sprawdzamy uszczelnienia między elementami, następnie mocujemy płytki montażowe w szczelinach konstrukcyjnych filtroreduktora, upewniamy się, że kierunek przepływu jest zgodny z kierunkiem oznaczonym na obudowie. W otwory znajdujące się na smarownicy umieszczamy śruby montażowe i z zachowaniem szczególnej ostrożności dokręcamy. Seria BIT charakteryzuje się przepływem między 200, a 1200 NL/min. Normalnych litrów na minutę to nic innego jak pomiar dokonany w określonych warunkach, w tym wypadku pomiar dokonany jest w temperaturze otoczenia równej 20° Celsjusza i ciśnieniu otoczenia równym 1 bara. Zakres średnic mieści się między 1/8 ,a 1/4 cala, a maksymalne ciśnienie zasilające wynosi 13 bar. W manometr wkręcamy dodatkowe przyłącze ręcznie, nie używamy klucza. Dla uzyskania szczelności i poprawnego ustawienia manometru stosujemy uszczelniacz w płynie. Aby zamontować kątownik mocujący w pierwszej kolejności odkręcamy nakrętkę kontrującą, umieszczamy kątownik i dokręcamy nakrętkę. Tak wygląda gotowy zestaw.

stacja przygotowania powietrza BIT

Seria Skillar

Kolejnym zestawem będzie zestaw serii Skillar, który może być przeznaczony nawet do 2 cali. W pierwszej kolejności sprawdzamy uszczelnienia pomiędzy elementami, następnie korzystając z elementów zestawu połączeniowego dokonujemy wstępnego montażu. Upewniając się, że zachowujemy wyznaczony na obudowie kierunek przepływu skręcamy całość i zakładamy zaślepki. Seria ta charakteryzuje się przepływem powietrza nawet do 20 000 Nl/min, ciśnieniem do około 15 bar. W kolejnym etapie montujemy zestaw płyt końcowych.

W dodatkowe przyłącze wkręcamy manometr ręcznie, dla uzyskania szczelności i poprawnego ustawienia manometru stosujemy uszczelnienia w płynie. Na koniec zostaje zamontowanie kątownika mocującego. Ściągamy pokrętło regulacyjne, odkręcamy nakrętkę kontrującą, zakładamy kątownik, dokręcamy nakrętkę, zakładamy pokrętło. Tak wygląda gotowy zestaw.

zespół przygotowania powietrza Skillar

Seria Syntesi

Kolejny z dzisiejszych układów to układ serii Syntesi. W pierwszej kolejności sprawdzamy uszczelnienia na elemencie łącznika, następnie mocujemy go w filtroreduktorze, upewniając się wcześniej, że zachowujemy wyznaczony kierunek przepływu, dociskamy smarownicę. Wykorzystując cztery śruby skręcamy całość. Seria Syntesi występuje w dwóch zakresach regulacji; 0,8 i 0,12 bara. W kolejnym etapie montujemy gniazda przyłączeniowe, manometr wkręcamy ręcznie wykorzystując uszczelniacz w płynie. Aby zamontować kątownik mocujący odkręcamy nakrętkę kontrującą, zakładamy kątownik i dokręcamy nakrętkę. Tak wygląda gotowy zestaw.

układ przygotowania powietrza Syntesi

Seria Airtac

I ostatnią omawianą dzisiaj serią jest seria Airtac. W pierwszej kolejności sprawdzamy uszczelnienie w elemencie łącznika, zwracając uwagę na kierunek przepływu montujemy elementy ze sobą. Seria ta występuje w rozmiarze  do 1″, może pracować w temperaturze do 70°, w pozostałych przypadkach temperatura ta była niższa o około 20°. Przepływ powietrza kształtuje się na poziomie do 14 500 Nl/min. Manometr zamontowany jest przez producenta i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Aby zamontować kątownik mocujący odkręcamy nakrętkę kontrującą, zakładamy kątownik, dokręcamy nakrętkę. Tak wygląda gotowy zestaw.

elementy przygotowania powietrza Airtac

Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję bardzo za uwagę. Nowe filmy już wkrótce, a w międzyczasie zapraszam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi  na naszym kanale.