Wąż wysokociśnieniowy do cięcia wodą

Przewód wysokociśnieniowy do cięcia strumieniem wodnym

Aplikacja cięcie ciasta strumieniem wody
Medium woda
Ciśnienie robocze 2500 bar
Temperatura pracy otoczenia
Technologia montażu zakuwanie zewnętrzne przy użyciu specjalnej prasy zaciskowej oraz specjalnych szczęk

Opis: Zmodernizowano maszynę do ciecia wodą ciasta, wykorzystując wysokociśnieniowy przewód Spir Star, DN 5. Modernizacja maszyny polegała na zastąpieniu rury wysokociśnieniowej (UHP) przewodami UHP. Zmiana znacząco wpłynęła na bezawaryjność maszyny, rzadsze wymiany przewodów i postoje serwisowe. Przewód został okuty obustronnie z gwintem zewnętrznym HP o średnicy 1/4″.