Węże i złącza dla przemysłu
Węże i złącza dla przemysłu

Witaj,

dziękujemy za wypełnienie ankiety.
W podziękowaniu za Twoje zaangażowanie przygotowaliśmy małą zabawę.
Poniżej znajdują się pytania konkursowe.
Odpowiedzi wyślij na adres: newsletter@tubes-international.com.< br/>

1. Ile lat będzie świętować nasza firma w tym roku?

 1. 15
 2. 20
 3. 25
 4. 30

2. W jakim kraju otwarto nasz najmłodszy oddział?

 1. w Norwegii
 2. w Polsce
 3. w Czechach
 4. w Rosji

3. W którym oddziale można skorzystać z serwisu 24h?

 1. w Warszawie
 2. w Bydgoszczy
 3. w Gdańsku
 4. w Bielsku-Białej

4. Wymień 3 ekipy, które nasza firma sponsorowała w 2017 roku.

5. Ile wszystkich oddziałów ma nasza firma?

 1. 37
 2. 23
 3. 28
 4. 40
Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań;
Sąd Rejonowy w Poznaniu – Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 781-00-46-084, KRS: 0000124055, Kapitał zakładowy: 275.000 zł.
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości.