Węże podgrzewane

Węże podgrzewane

  • węże podgrzewane elektrycznie

Węże podgrzewane – informacje ogólne

Węże podgrzewane używane są w procesach wymagających podgrzewania, roztapiania, a przede wszystkim utrzymania stałej, podwyższonej temperatury substancji przepływających przez wąż, takich jak: oleje, smary, woski, żywice, farby, granulaty, substancje spożywcze. Szczególnie popularnym zastosowaniem jest dozowanie termotopliwych klejów (hot-melt). Węże podgrzewane dzielą się na podgrzewane elektrycznie i podgrzewane czynnikiem grzewczym (olej grzewczy, para). Budowane są na bazie węży teflonowych, stalowych, niekiedy gumowych. Mogą być wykonane w standardzie EX, zgodnym z dyrektywą ATEX, przeznaczone dla stref zagrożenia wybuchem. Specjalne rodzaje stanowią węże podgrzewane podwójne do produkcji pianki poliuretanowej oraz węże do systemów analizy spalin.

Każdy wąż podgrzewany jest konstruowany i wykonywany na indywidualne zamówienie klienta. W celu właściwego doboru węża należy skontaktować się z Tubes International.

Węże podgrzewane elektrycznie (ETH, Electrically Trace Heated) składają się z:

  • węża (przewodu) bazowego z końcówkami, odpornego na ciśnienie, temperaturę i przepływające medium;
  • grzałki i czujnika temperatury;
  • izolacji termicznej;
  • osłony zewnętrznej i osłon końcowych;
  • kabla podłączeniowego, wtyczki i regulatora temperatury.

Wąż bazowy

Wąż bazowy dobierany jest w zależności od wymaganego ciśnienia pracy oraz wydatku medium. Najczęściej jest to wąż teflonowy w oplocie ze stali nierdzewnej. Materiał takiego węża charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną i temperaturową (do +250°C), a także bardzo niskim współczynnikiem tarcia. Przy temperaturach powyżej +250°C stosuje się węże stalowe.

Końcówki

Wąż zakończony jest obustronnie końcówkami gwintowymi, rurkowymi lub kołnierzowymi, które dobierane są według specyfikacji Klienta. Tubes International może dostarczyć węże podgrzewane praktycznie z każdym typem końcówek dostępnych na rynku.

Grzałka i czujnik temperatury

Grzałka i czujnik temperatury nawinięte są na wężu bazowym. Moc grzałki dobierana jest w zależności od wymaganej temperatury do utrzymania, średnicy oraz długości węża. Napięcie zasilające wynosi zazwyczaj 230 V (opcjonalnie 12 ÷ 500 V). Czujniki temperatury standardowo typu PT100, termopary typu J i K, dostępne również czujniki NI120, NTC i inne.

Izolacja termiczna

Rodzaj izolacji termicznej zależy od temperatury pracy. Dla temperatur do +100°C jest to pianka elastomerowa, do +250°C pianka silikonowa, przy wyższych temperaturach izolacja z włókna szklanego.

Osłona zewnętrzna

Osłonę zewnętrzną stanowi oplot z poliamidu, dostępne są też oploty stalowe, poliuretanowe, silikonowe czy z włókna szklanego.


Standardowy oplot poliamidowy

Karbowany wąż poliuretanowy

Oplot z włókna szklanego

Karbowany wąż z poliamidu

Wąż zwijany z taśmy metalowej

Oplot stalowy

Osłona z gumy silikonowej

Kabel podłączeniowy, wtyczki i regulator temperatury

Z węża podgrzewanego wyprowadzony jest kabel podłączeniowy np. 1,5 m z wtyczką lub z wolnym końcem. Węże mogą być stosowane z regulatorem temperatury klienta lub dostarczane z różnymi typami regulatorów temperatury od najprostszych mini kontrolerów wbudowanych w wąż aż do regulatorów wielokanałowych obsługujących wiele węży.

Węże gumowe ze zintegrowanym systemem grzewczym

Specyficznym rodzajem węży podgrzewanych są węże gumowe ze zintegrowanym elementem grzewczym, nawiniętym na wewnętrznej warstwie węża gumowego i zawulkanizowanym. Czujnik temperatury odczytuje temperaturę bezpośrednio w ściance węża. Wąż wizualnie nie różni się od standardowego węża gumowego. Węże takie (np. z gumy NBR) stosowane są w szczególności w przemyśle spożywczym do przesyłu tłuszczów, czekolady i innych produktów spożywczych.

Węże teflonowe CORROFLON i BIOFLEX ULTRA podgrzewane elektrycznie

Węże te zbudowane są na bazie procesowych węży teflonowych CORROFLON i BIOFLEX ULTRA. Mogą posiadać końcówki z wewnętrzną warstwą PTFE “flarowaną” na powierzchni uszczelniającej końcówki. Stosowane są w przemyśle spożywczym i przeładunku niebezpiecznych substancji chemicznych.

Procesowe węże teflonowe CORROFLON i BIOFLEX ULTRA występują również w wersji CH podgrzewanej parą. Stanowią alternatywne rozwiązanie w stosunku do węży ogrzewanych elektrycznie i są używane tam, gdzie czynnik grzewczy w postaci pary technologicznej lub oleju grzewczego jest łatwo dostępny lub gdy użycie zasilania elektrycznego jest niemożliwe lub niewskazane. Używane często przy przeładunku cystern kolejowych, mogą być również stosowane w strefach zagrożenia wybuchem.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Węże analityczne

do analizatorów spalin

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

FAQ – węże podgrzewane:

Jakie czujniki temperatury są najbardziej popularne w wężach podgrzewanych elektrycznie?

Najczęściej w wężach podgrzewanych stosuje się czujniki PT100. W przetwórstwie tworzyw sztucznych popularne są również termopary typu J (Fe-CuNi), niekiedy termopary typu K (NiCr-Ni). W systemach Hot Melt często spotkać można również czujniki NI120.

Czy maksymalne ciśnienie robocze węży podgrzewanych zmienia się w zależności od temperatury?

Tak. Każdy wąż podgrzewany, w zależności z jakiego materiału jest wykonany, posiada współczynniki korekcyjne ciśnienia roboczego, które należy uwzględnić przy kalkulacji. Na przykład wąż PTFE o średnicy 8 mm, którego maksymalne ciśnienie robocze w temperaturze pokojowej wynosi 200 bar, w temperaturze +250°C będzie mógł pracować maksymalnie przy 166 barach (współczynnik korekcyjny 0,83).

W jaki sposób dobrać prawidłowo wąż podgrzewany?

Wąż podgrzewany dobierany jest indywidualnie do konkretnego zastosowania, dlatego w celu prawidłowego doboru niezbędne jest podanie informacji o medium przesyłanym w wężu, ciśnieniu roboczym, temperaturze do utrzymania, wykonywanych ruchach, napięciu zasilania, wymaganym czujniku temperatury oraz parametrach węża takich jak średnica, długość i rodzaj końcówek.

Czy wąż podgrzewany może być stosowany w strefie zagrożonej wybuchem?

W strefie zagrożonej wybuchem mogą pracować jedynie specjalnie dedykowane do tego węże podgrzewane zaopatrzone w grzałki i czujniki w wykonaniu „Ex”.

W jakich urządzeniach najczęściej stosuje się węże podgrzewane?

Węże podgrzewane elektrycznie często można spotkać w ekstruderach, maszynach Hot Melt, tackarkach, okleiniarkach a także analizatorach spalin.

Dodatkowe informacje:

Tytuł