Przewody kompozytowe z końcówkami i złączami

 • przewód kompozytowy
 • przewód kompozytowy wąż kompozytowy
 • przewód kompozytowy do cytryny
 • kompozytowe przewody przemysłowe
 • przewód kompozytowy do oleju napędowego
 • końcówki do węży kompozytowych

Węże kompozytowe – informacje ogólne

Węże kompozytowe posiadają specyficzną, złożoną konstrukcję, całkowicie odbiegają od budowy węży konwencjonalnych (np. węży gumowych, stalowych). Spirala wewnętrzna zapewnia wytrzymałość węża na podciśnienie. Nałożone na nią warstwy tkaniny i folii stanowią uszczelnienie i wzmocnienie węża i są kombinacją różnych materiałów w zależności od wersji. Takie rozwiązanie zapewnia dużą odporność ciśnieniową, chemiczną, termiczną oraz elastyczność. Odpowiedni dobór tych materiałów zapewnia odporność chemiczną, temperaturową i ciśnieniową. Spirala zewnętrzna spaja wszystkie elementy w całość, nadając jednocześnie odporność na przetarcia i urazy mechaniczne.

Ze względu na specyficzną konstrukcję oraz skomplikowaną technologię zakuwania, węże kompozytowe dostarczane są tylko w postaci gotowych przewodów, zakończonych różnymi końcówkami (gwinty wewnętrzne, zewnętrzne, kołnierze, złącza cysternowe, złącza TW, złącza CAMLOCK, itp.). Do bardzo agresywnych substancji chemicznych używane są końcówki ze stali nierdzewnej pokryte ECTFE (polimerem fluorowym zbliżonym do teflonu). Istnieje specjalna, ognioodporna wersja węża FIRESAFE – kontakt z Tubes International.

Oferowane węże kompozytowe podzielić można na cztery grupy:

 • węże do paliw i produktów ropopochodnych, stosowane przed wszystkim do przesyłu, rozładunku i załadunku produktów petrochemicznych np. olejów napędowych, olejów napędowych, benzyn i innych produktów petrochemicznych;
 • węże do biopaliw i paliw lotniczych, przeznaczone do paliw zawierających specjalne dodatki;
 • węże do substancji chemicznych, stosowane przede wszystkim do przesyłu, rozładunku i załadunku produktów chemicznych np. kwasów, zasad, rozpuszczalników itp.;
 • węże inne, specjalne, np. do cieczy niskotemperaturowych (płynne gazy), do mas bitumicznych, specjalistyczne węże do przesyłu, rozładunku i załadunku cieczy niskotemperaturowych, gorących olejów oraz gorących mas bitumicznych.
Budowa węża kompozytowego

 1. warstwa wewnętrzna
 2. warstwa tkaniny
 3. warstwa folii
 4. warstwa tkaniny
 5. pokrycie
 6. spirala zewnętrzna

Węże kompozytowe są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wysokimi standardami i są zgodne z różnymi normami międzynarodowymi i amerykańskimi. Wśród nich należy wymienić:

 • Norma EN 13765:2018 określa szereg wymagań dla węży i przewodów wielowarstwowych z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłu węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów, w tym: średnicy wewnętrznej, maksymalnego ciśnienia roboczego, minimalnego promienia zagięcia, zakresu temperatury pracy, własności elektryczne itd. Węże typu 1 nadają się do zastosowań oparowych, natomiast węże typu 2, 3 oraz 4 znajdują zastosowanie w mediach płynnych.
 • IGC Code – (rozwinięciem tego skrótu jest International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) – jest to międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków, przewożących skroplony gaz luzem. Przepisy te zostały przyjęte w 1983 roku przez IMO (International Maritime Organization – Międzynarodowa Organizacja Morska). Węże o dużej wytrzymałości do statków oceanicznych mogą być zatwierdzone zgodnie z przepisami IMO Code, wymaganiami BCH i IBC.
 • IBC Code – międzynarodowa norma, która zawiera wymagania dotyczące przewozu drogą morską luzem niebezpiecznych chemikaliów i szkodliwych substancji ciekłych.
 • USCG (United States Coast Guard) – do zastosowań morskich, agencja federalna odpowiedzialna za bezpieczeństwo na morzu i ochronę środowiska w portach i drogach morskich.
 • AS 2683-2000 – w niniejszej australijskiej normie określono wymagania dotyczące węży i ich zespołów do przesyłu ropy naftowej i produktów naftowych (z wyjątkiem gazu płynnego), w temperaturach produktu do +65°C i temperaturze otoczenia w zakresie od -20°C do +55°C.

Przy doborze materiałów pod względem odporności chemicznej (materiały, które mają bezpośredni kontakt z przesyłanym medium) należy uwzględnić zarówno materiał warstwy wewnętrznej węża jak i spirali wewnętrznej. Ważne jest również uwzględnienie korozyjnego oddziaływania środowiska zewnętrznego, np. opary kwasu solnego, istotne jest wtedy uwzględnienie odporności materiałów pokrycia i spirali zewnętrznej.

oznaczenia
w indeksie
materiał spirali
wewnętrznej
materiał spirali
zewnętrznej
GGstal galwanizowanastal galwanizowana
AGaluminiumstal galwanizowana
AAaluminiumaluminium
PGstal pokryta polipropylenemstal galwanizowana
NGstal pokryta nylonemstal galwanizowana
SGstal AISI 316stal galwanizowana
PSstal pokryta polipropylenemstal AISI 316
SSstal AISI 316stal AISI 316
PPstal pokryta polipropylenemstal pokryta polipropylenem
materiał tkaniny
i folii
polipropylen
poliamid
PTFE
ETFE (ECTFE)
poliester
włókno aramidowe
włókno szklane

Przewodność elektryczna zapewniona jest poprzez styk spirali wewnętrznej oraz zewnętrznej z końcówką (bezpośredni, przez tuleję zaciskową, linkę antyelektrostatyczną i przewodzącą uszczelkę gumową). Rezystancja pomiędzy końcówkami przewodu zgodnie z EN 13765:2018 nie większa od 1 Ω/m (2,5 Ω/m dla DN <50). Dla węży do skroplonego gazu zgodnie z EN 13766:2003 nie większa od 10 Ω.

Podane w tabelach ciśnienia robocze są maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem użytkowania. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1 w temperaturze +20°C (węże typu HEAVY DUTY, CRYOGENIC: 5:1). Im wyższa temperatura pracy, tym niższe ciśnienie robocze. Zastosowanie węży dla temperatur powyżej +60°C wymaga potwierdzenia. Nie zaleca się użytkowania przewodów przy skrajnych wartościach ciśnienia, temperatury i promienia zagięcia. Właściwy i ostateczny dobór węża do danej aplikacji powinien być zawsze pisemnie potwierdzony przez Tubes International.