Kompensatory stalowe

Kompensatory stalowe

  • kompensatory stalowe - osiowe - mieszkowe

Stalowe kompensatory – informacje ogólne

Kompensatory stalowe składają się z jednego lub więcej wielowarstwowych karbowanych mieszków stalowych oraz przyłączy: kołnierzowych, do wspawania lub innych. Mieszek uformowany jest w karby z przylegających do siebie warstw cienkich blach ze stali nierdzewnej o grubości pojedynczej warstwy (blachy) np. około 0,2 do 0,5 mm. Taka wielowarstwowa konstrukcja mieszka kompensatora zapewnia bardzo wysoką elastyczność w porównaniu z konstrukcją jednowarstwową o tej samej całkowitej grubości i wysokości karbów – jak to ma miejsce w przypadku karbowanych węży stalowych. Dlatego karbowany wąż stalowy nie może zastąpić kompensatora – nie jest w stanie przenieść sprężyście porównywalnych odkształceń.

Kompensatory stalowe mogą być oferowane w wersji wyposażonej w wewnętrzną stalową tuleję prowadzącą strugi przepływu. Rodzaje stali stosowanych do budowy mieszków i tulei wewnętrznych: 1.4541 (AISI 321), 1.4571 (AISI316Ti) i inne. Kołnierze i przyłącza wykonane ze stali węglowej, stali nierdzewnych, kwasoodpornych i innych materiałów. Zakres temperatur pracy: od -270°C do +600°C. Ciśnienia robocze: od pełnej próżni do kilkudziesięciu bar. Zakres oferowanych średnic: od DN40 do DN6000 mm.

Kompensatory SaniComp są o wiele efektywniejszym rozwiązaniem, służącym kompensacji przemieszczeń, niż stosowane w niektórych przypadkach rurociągi U-kształtowe. Zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o instalacjach sanitarnych, gdzie ważną rolę odgrywa wysoka higieniczność. Posiadają certyfikat EHEDG – European Hygienic Engineering Group (kompensatory SaniComp mogą mieć zastosowanie w instalacjach użytkowanych w całej Europie). Temperatura robocza do +200°C (+80°C jako standard).

Kompensatory komorowe ułatwiają przepływ medium o dużej lepkości podnosząc jego temperaturę. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy w kompensatorze zatorów medium, które oznacza się np. dużą lepkością jak asfalt lub smoła. Kompensator komorowy składa się z dwóch mieszków (wewnętrzny o mniejszej średnicy i zewnętrzny o większej średnicy), pomiędzy którymi tworzy się zamknięta przestrzeń umożliwiająca cyrkulację czynnika ogrzewającego.

W zależności od typu przemieszczeń rurociągu kompensatory stalowe możemy podzielić na:

  • kompensatory osiowe, przeznaczone do przejmowania przemieszczeń wzdłuż osi rurociągu i bardzo niewielkich przemieszczeń bocznych. Dopuszczalne przemieszczenie osiowe jest bezpośrednio zależne od liczby karbów. Posiadają prostą i zwartą konstrukcję z jednym karbowanym mieszkiem. Niewielka długość zabudowy i prostota montażu sprawia, że jest to tanie, szeroko stosowane rozwiązanie do kompensowania przemieszczeń rurociągu, w szczególności spowodowanych zmianami temperatury. Rurociąg wymaga jednak stałych podpór i prowadnic dla przeniesienia sił powstających w kompensatorze.
  • kompensatory uniwersalne, przeznaczone do jednoczesnego absorbowania przemieszczeń osiowych i bocznych, posiadają dwa karbowane mieszki stalowe rozdzielone odcinkiem prostym. Nie posiadają ograniczników rozciągania i przegubów.
  • kompensatory poprzeczne (boczne), jedno lub dwumieszkowe, przeznaczone do przejmowania przemieszczeń poprzecznych do osi rurociągu we wszystkich kierunkach. Posiadają ograniczniki rozciągania w postaci kotw naciągowych (śrub ściągających) zamocowanych do przyłączy lub zespołu przegubów.
  • kompensatory kątowe, przeznaczone do kompensowania przemieszczeń kątowych, wyposażone w przeguby proste (umożliwiające przemieszczenie kątowe w jednej płaszczyźnie – kompensatory zawiasowe) lub przegub Cardana (umożliwiające przemieszczenie kątowe w dowolnej płaszczyźnie).

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Typ kompensatora:

Rodzaj kompensatora:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

Dodatkowe informacje:

FAQ – Kompensatory stalowe

W jakich maksymalnych parametrach roboczych obejmujących ciśnienie oraz temperaturę mogą pracować kompensatory stalowe?

Kompensatory stalowe ze względu na bardzo szerokie możliwości konstrukcyjne oraz na wiele różnych materiałów możliwych do zastosowania mogą pracować przy realnych parametrach roboczych osiągających bardzo wysokie wartości.

Przy zastosowaniu specjalnych konstrukcji wielowarstwowych mieszków kompensatorów istnieje możliwość osiągnięcia ciśnień roboczych przekraczających nawet wartość 100 barów, w zależności od średnicy kompensatora.

To samo dotyczy również temperatury roboczej, która przy zastosowaniu niektórych materiałów takich jak np. stopy Inconel osiągać może nawet wartość zbliżającą się do +1000°C. 

Jakie rodzaje przemieszczeń mogą przenosić kompensatory stalowe?

Kompensatory stalowe w zależności od swojej konstrukcji mogą przenosić przemieszczenia instalacji w kilku kierunkach:

– osiowe – skierowane wzdłuż osi kompensatora: ściskające lub rozciągające

kompensatory poprzeczne

– poprzeczne – skierowane prostopadle do osi wzdłużnej kompensatora

kompensator osiowy ze stali

– kątowe – przemieszczające kompensator kątowo od jego osi wzdłużnej

kompensatory mieszkowe stalowe

Oczywiście w rzeczywistych warunkach pracy instalacji realne kierunki przemieszczeń, którym poddawany jest pracujący w niej kompensator mogą być kombinacją tych wyżej wymienionych podstawowych kierunków.

Jakie rodzaje materiałów wykorzystywane są w produkcji kompensatorów stalowych?

Kompensatory stalowe wykonuje się z najróżniejszych stopów stali w zależności od tego w jakich warunkach (ciśnienie, temperatura) będą one pracowały oraz jaki rodzaj medium będzie przez nie przepływał.

Elementy robocze kompensatora, czyli mieszki najczęściej wykonywane są ze standardowych stali nierdzewnych i kwasoodpornych, takich jak: 1.4541(ASI321), 1.4404(AISI316L), 1.4571(AISI316Ti) czy 1.4301(AISI304). Elementy pozostałe kompensatorów, takie jak króćce rurowe, kołnierze przyłączeniowe, ograniczniki rozciągania i inne akcesoria mogą być wykonywane zarówno z takich samych stali jak powyżej jak i również z różnego rodzaju stopów stali węglowych, w zależności od wymagań aplikacji w której pracuje kompensator.

Elementy kompensatorów wykonane ze stali węglowych mogą być również dodatkowo cynkowane lub też malowane farbami antykorozyjnymi.

Do wykonywania kompensatorów pracujących w wysokich temperaturach (np. powyżej +500°C) stosuje się stopy o podwyższonej odporności temperaturowej, np. 1.4828(AISI309) czy też 2.4816/INCONEL 600 lub 2.4856/INCONEL 625.

Z kolei kompensatory lub tylko niektóre ich elementy składowe narażone na mechaniczne działanie medium, np. ścieranie często wykonywanie są ze stopów typu Hardox o podwyższonej odporności w tym zakresie.

Czy mieszki kompensatorów stalowych są wykonywane jako wielowarstwowe?

Mieszki kompensatorów stalowych mogą być wykonywane zarówno jako wielowarstwowe (najczęściej) jak i jednowarstwowe (rzadziej).

Ilość warstw w mieszku stalowym zależy od parametrów kompensatora, takich jak: ciśnienie i temperatura projektowa oraz wielkość projektowanych przemieszczeń.

Mieszki wielowarstwowe mogą posiadać różną ilość warstw począwszy od 2 do nawet 10.

Grubość pojedynczej warstwy mieszka wynosić może od 0,2 mm do nawet kliku milimetrów.

Tytuł