Kompensatory

Kompensatory

  • kompensatory dla przemysłu

Kompensatory – informacje ogólne

Kompensatory stosowane są w rurociągach, instalacjach rurowych. Służą do absorbowania niewielkich przemieszczeń (osiowych , bocznych i kątowych) i drgań. Przejmują przesunięcia podłączonych części rurociągu wynikające z rozszerzalności termicznej rurociągu, zmniejszają naprężenia w rurociągu i ułatwiają jego montaż. Eliminują drgania i hałas w instalacjach i urządzeniach przemysłowych. Muszą być jednak odporne chemicznie na przepływające rurociągiem substancje, na ciśnienie i temperaturę.

Najczęściej spotykane kompensatory to kompensatory mieszkowe, posiadające elastyczny karbowany mieszek i przyłącza – np. kołnierzowe. W zależności od materiału mieszka kompensatory dzielimy na: kompensatory gumowe, kompensatory stalowe, kompensatory teflonowe, kompensatory tkaninowe, kompensatory elastomerowe.

Dobór kompensatora, oprócz podobnych jak dla węża parametrów (medium, ciśnienie i temperatura pracy) powinien przede wszystkim uwzględniać przemieszczenia (osiowe, boczne, odchylenie kątowe), a także jego sprężystość osiową, boczną i kątową, czyli siłę potrzebną do odpowiedniego ugięcia kompensatora.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

Dodatkowe informacje:

FAQ – kompensatory:

Do czego stosuje się kompensatory w rurociągach?

Kompensatory, bez względu na ich rodzaj oraz materiał z którego są wykonane, służą przede wszystkim do :
– przejmowania rozszerzalności termicznej rurociągu powodowanej przez przepływające medium,
– eliminacji lub ograniczenia drgań i wibracji,
– redukcji naprężeń konstrukcyjnych i montażowych,
– ułatwienia montażu elementów rurociągu i armatury.
Dzięki temu właśnie zastosowanie kompensatorów w instalacji może znacznie podnieść komfort jej użytkowania oraz przedłużyć żywotność.

W jakich maksymalnych ciśnieniach mogą pracować kompensatory?

Dopuszczalne ciśnienie pracy kompensatorów może być bardzo różne i zależy ono od wielu czynników. Przede wszystkim jest ono bardzo różne w zależności od materiału z którego wykonany jest element elastyczny kompensatora (mieszek). Bardzo duże znaczenie mają również takie czynniki jak wielkość kompensatora, jego temperatura pracy czy też rodzaj przepływającego przez niego medium. Najniższym dopuszczalnym ciśnieniem pracy charakteryzują się kompensatory tkaninowe, dla których z racji użytego do ich produkcji materiału nie może ono z reguły przekraczać wartości 0,5 bara nadciśnienia. Kompensatory gumowe czy tez teflonowe mogą już pracować w znacznie wyższych ciśnieniach roboczych, które to mogą osiągać wartości maksymalne odpowiednio 25 barów oraz 16 barów. O najwyższych dopuszczalnych ciśnieniach pracy możemy mówić w przypadku kompensatorów stalowych, gdzie w zależności od typu kompensatora oraz jego wielkości osiągać one mogą wartość nawet w granicach 100 barów.

Jaka jest odporność temperaturowa kompensatorów?

Odporność temperaturowa kompensatorów jest bardzo zróżnicowana, w zależności od rodzaju materiałów z których one są wykonywane. Dla kompensatorów gumowych maksymalna temperatura pracy, w zależności od rodzaju gumy z której są wykonane, sięgać może do +150C. Wyższą dopuszczalną temperaturą pracy charakteryzują się kompensatory wykonane z PTFE (teflonu) dla których, w zależności od ciśnienia pracy, osiągać ona może wartość nieco ponad +200C. Kompensatory stalowe mogą pracować z kolei już w znacznie wyższych temperaturach, które w zależności od rodzaju użytego materiału przekraczać mogą znacznie wartość +500C. Najwyższą odpornością temperaturową charakteryzują się kompensatory tkaninowe, gdzie zastosowanie specjalnych materiałów pozwala im na bezawaryjną pracę w temperaturach roboczych sięgających a nawet przekraczających +1000C.

Tytuł