Węże hydrauliczne gumowe

 • węże hydrauliczne gumowe

Węże hydrauliczne wysokociśnieniowe – informacje ogólne

Węże hydrauliczne wykonane z gumy wykorzystywane są w układach hydrauliki siłowej do przenoszenia mocy oraz sterowania. Standardowym medium, do przesyłania którego są przeznaczone, jest olej hydrauliczny. Inne zastosowania (np. do gazów sprężonych) powinny być zawsze szczegółowo konsultowane z Tubes International.

Standardowo przewody wykonane z gumowych węży hydraulicznych pracują w maksymalnym ciśnieniu roboczym do 420 bar oraz temperaturze pracy w przedziale od -40°C do +100°C. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku: wody, płynów na bazie wody oraz powietrza, maksymalna temperatura pracy wynosi +70°C, a dla powietrza powyżej 17 bar wąż powinien posiadać mikroperforację warstwy zewnętrznej oraz dodatkowe zabezpieczenia.

Ze względu na konstrukcję węże hydrauliczne gumowe można podzielić na:

 
przewód hydrauliczny z oplotem tekstylnym
wąż hydrauliczny z oplotem stalowym krzyżowym
 
multispiralny wąż hydrauliczny ze stalowymi spiralami od 4 do 6 spirali
Węże z oplotami tekstylnymi
(jedna lub dwie warstwy)
Węże z oplotami krzyżowymi z drutu stalowego
(jedna, dwie lub trzy warstwy)
Węże z oplotami spiralnymi z drutu stalowego
(cztery lub sześć warstw)

Węże hydrauliczne produkowane są w calowych rozmiarach średnicy wewnętrznej i są znormalizowane – najbardziej znane normy, które określają wymagania odnośnie węży tego typu, to: międzynarodowe ISO, europejskie EN, a także amerykańskie SAE. Nazwa normy i najważniejsze dane (takie jak: średnica, ciśnienie robocze czy data produkcji) umieszczone są na zewnętrznej powierzchni węża.

Większa elastyczność

Węże hydrauliczne, których minimalny promień gięcia jest mniejszy od standardowych.

Wyższe parametry ciśnieniowe

Węże hydrauliczne, których maksymalne ciśnienie robocze jest większe od wymagań podanych w normach. Zwiększa to możliwość zastosowania węża przy zachowanym współczynniku bezpieczeństwa bez konieczności zmiany średnicy (np. na mniejszą) czy zmiany jego typu (np. z dwuoplotowego na wąż z oplotami spiralnymi).

Wyższe parametry temperaturowe

Węże hydrauliczne mają określony zakres temperatury w jakim powinny pracować. Dla węży z oplotami tekstylnymi (typ 2TE, 3TE), oplotami zwartymi z drutu stalowego (1SC, 2SC,1SN, 2SN), oraz dla pewnej grupy węży z oplotami spiralnymi (4SP, 4SH) to zakres od -40°C do +100°C (chwilowo do 125°C). Dla węży z oplotami spiralnymi o stałym ciśnieniu niezależnie od średnicy (R12, R13, R15) to zakres od -40°C do +121°C (chwilowo do 125°C). Może się zdarzyć, że temperatura pracy instalacji hydraulicznej jest wyższa niż dla standardowych węży hydraulicznych. Przekroczenie zalecanej temperatury jest niewskazane – powoduje to twardnienie gumy, co ogranicza elastyczność węży oraz powoduje rozszczelnienie przewodu (tzw. pocenie się) na jego końcach, gdzie znajdują się okucia. W takich przypadkach zaleca się użycie węży o rozszerzonym zakresie temperatur pracy.

Większa odporność na ścieranie

Węże hydrauliczne gumowe produkowane według standardowych norm mają ograniczoną odporność na ścieranie warstwy zewnętrznej. Badania odporności na ścieranie są zgodne z normą EN ISO 6945. Określa ona ubytek masy przy określonej ilości cykli i obciążeniu pionowym (np. w przypadku węży typu 1SN i 2SN, przy obciążeniu pionowym (25±0,5 N) ubytek masy po 2 000 cykli nie powinien być większy niż 0,5 g)
W celu zwiększenia odporności na ścieranie warstwy zewnętrznej węża producenci stosują dodatkowo powłokę (np. UHMWPE Ultra-high molecular weight PE – polietylen usieciowany). W tym przypadku nie ma również potrzeby stosowania dodatkowych osłon ochronnych (np. spirali).

Większa żywotność

Żywotność przewodów hydraulicznych w rzeczywistych warunkach eksploatacji zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

 • wytrzymałość zmęczeniowa przewodu elastycznego podlegającego zmiennemu ciśnieniu wewnętrznemu, zginaniu oraz zmianom temperatury wewnętrznej i zewnętrznej,
 • odporność na starzenie (naturalną utratę własności mechanicznych materiału węża),
 • odporność na urazy zewnętrzne.

Wytrzymałość zmęczeniową przewodu można zbadać badaniem hydraulicznym ciśnieniem pulsującym bez zginania lub przy jednoczesnym zginaniu. Metody badań opisane są w normach (ISO 6803, ISO 6802, ISO8032). Wymagana wytrzymałość na ciśnienie pulsujące określona jest jako liczba cykli pulsacji (impulsów) ciśnienia, którą powinien wytrzymać wąż i określona jest w normie dla danego typu węża. Pulsacje ciśnienia są bardzo szybkie (ok. 1Hz), ciśnienie badawcze od 100% do 133% maksymalnego ciśnienia roboczego, a temperatura badania podwyższona (100°C). Rezultaty badań nie określają dokładnie żywotności przewodu w rzeczywistych warunkach pracy. Pozwalają jednak upewnić się, czy wąż spełnia lub przewyższa wymagania normy oraz porównać węże różnych producentów pomiędzy sobą.

Na żywotność węży hydraulicznych ma wpływ wiele czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zakładając, że dany wąż został odpowiednio dobrany pod kątem parametrów pracy (ciśnienie, temperatura, medium itp.) nasuwa się pytanie jak długo wąż będzie pracował. Otóż, na tym etapie doboru węża możemy zasugerować się jedynie dodatkowymi informacjami jakie dostarcza nam producent węży. W tym wypadku taką informacją mogą być dane dotyczące badań wytrzymałościowych (np. na ciśnienie pulsujące). Wytrzymałość na ciśnienie pulsujące określona jest jako liczba cykli impulsów ciśnienia, które powinien wytrzymać wąż badany wg procedury określonej w normie ISO 6803.

Wymagania normy EN853 dla węży typu 2SN to minimum 200 000 cykli impulsów jakie powinien wytrzymać wąż przy ciśnieniu pulsacyjnym równym 133% maksymalnego cienienia roboczego.

Wymagania normy EN857 dla węży typu 4SH to minimum 400 000 cykli impulsów jakie powinien wytrzymać wąż przy ciśnieniu pulsacyjnym równym 133% maksymalnego cienienia roboczego.

Hydrauliczne węże gumowe przeznaczone do zastosowania w górnictwie muszą spełniać dodatkowe wymagania związane przede wszystkim z istniejącym w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożeniem wybuchem lub pożarem (np. wybuch metanu, pyłu węglowego).
Węże przeznaczone do pracy w górnictwie powinny charakteryzować:

 • odpowiednie własności antyelektrostatyczne (zapobieganie powstaniu pożaru lub wybuchu),
 • odpowiedni stopień trudnopalności (zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu pożaru lub wybuchu),
 • odpowiedni stopień nietoksyczności produktów rozkładu termicznego.

Oprócz powyższych wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania może występować dodatkowy warunek podwyższonej odporności na ścieranie warstwy zewnętrznej gumy. Potwierdzeniem spełnienia wymagań bezpieczeństwa są certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia wydane przez instytucje sprawujące nadzór nad dopuszczeniem wyrobów do stosowania w górnictwie w danym kraju. Są to m.in. certyfikaty wydane przez lub według standardu:

 • WUG, KOMAG i inne jednostki akredytowane (Polska),
 • DSK (LOBA) (Niemcy),
 • MakNII (Ukraina),
 • GOST-R (Rosja),
 • MSHA – Mine Safety and Health Administration (USA),
 • FRAS – Fire Resistant Anti Static, Flame Retardant Anti Static (Australia).

Wymagania dla węży górniczych w poszczególnych krajach różnią się znacznie, ponieważ odwołują się do różnych norm, metod i kryteriów badań np. w zakresie trudnopalności. Wymagania polskiego nadzoru górniczego należą do najostrzejszych. Węże dopuszczone do stosowania w górnictwie posiadają najczęściej trwałe oznakowanie nazwą instytucji (standardu) i numerem aprobaty (certyfikatu) dopuszczającego wąż do stosowania, czyli tzw. cechę dopuszczenia.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Węże hydrauliczne z oplotem tekstylnym (2TE, 3TE)

Węże hydrauliczne

z oplotem tekstylnym (2TE, 3TE)

węże hydrauliczne z oplotem stalowym

Węże hydrauliczne

z oplotem stalowym (1SN, 2SN)

węże hydrauliczne z oplotem spiralnym

Węże hydrauliczne

z oplotem spiralnym z drutu stalowego (4SP, 4SH, R13, R15)

węże hydrauliczne kompaktowe

Węże hydrauliczne kompaktowe

z oplotem stalowym (1SC, 2SC)

węże hydrauliczne o zwiększonej elastyczności

Węże hydrauliczne

ze zwiększoną elastycznością

węże hydrauliczne ze zwiększonym ciśnieniem roboczym

Węże hydrauliczne

ze zwiększonym ciśnieniem roboczym

węże hydrauliczne do podwyższonych temperatur

Węże hydrauliczne

do podwyższonych temperatur

węże hydrauliczne o wydłużonej żywotności

Węże hydrauliczne

o wydłużonej żywotności

węże hydrauliczne dla górnictwa

Węże hydrauliczne

z wymaganiami dla górnictwa

węże hydrauliczne z wymaganiami dla kolejnictwa

Węże hydrauliczne

z wymaganiami dla kolejnictwa

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

Dodatkowe informacje:

Film: Zakuwanie węży hydraulicznych

Zobacz jak to zrobić

Film: Urządzenia Ultra Clean 

do czyszczenia węży, przewodów, rur