Złącza kolejowe

  • złącza kolejowe przeładunkowe kardanowe

Złącza kolejowe – informacje wstępne

Przeładunek produktów ciekłych, gazowych i sypkich w transporcie kolejowym odbywa się z wagonów (cystern) poprzez przewody elastyczne lub ramiona nalewcze znajdujące się na wyposażeniu terminalu przeładunkowego (urządzenia napełniania i opróżniania). Cysterny wyposażone są w zawory i proste przyłącza gwintowe lub kołnierzowe, co często wymaga zamontowania do nich odpowiednich adaptorów (np. wtyków złączy suchoodcinających) dla prowadzenia rozładunku zgodnie z współczesnymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Rozładunek i załadunek produktów ciekłych może być prowadzony metodą załadunku odgórnego lub oddolnego. Dla rozładunku oddolnego cysterny wyposażone są w zawór denny oraz zawory boczne umieszczone w dolnej części po bokach cysterny. Zawory zakończone są króćcami z gwintem zewnętrznym (typowo M130x6, M130x9, M140x10, 5.1/2” (DIN) lub inny standard kolejowy) lub króćcami kołnierzowymi. W przypadku rozładunku odgórnego kołnierzowe króćce produktowe umieszczone są w górnej części cysterny pod włazem. Do króćców produktowych przyłączany jest bezpośrednio lub poprzez złącze suchoodcinające przewód produktowy np. DN100 lub DN80, przez który będzie przepływać przepompowywana substancja (faza ciekła). Tak zwana hermetyzacja przeładunku, czyli przesyłanie oparów z napełnianego zbiornika do zbiornika opróżnianego (wahadło gazowe) odbywa się za pomocą drugiego przewodu – przewodu oparowego i odpowiedniego złącza na cysternie (faza gazowa). Przeładunek substancji ciekłych odbywa się grawitacyjnie, za pomocą pomp lub wypychania substancji ciekłej ze zbiornika gazem np. azotem.

złącze do górnego załadunku kolejowe

Do przewozu koleją materiałów sypkich przeznaczone są specjalne wagony cysterny. Załadunek najczęściej od góry przez otwory zasypowe. W przypadku, gdy rozładunek odbywa się wężami elastycznymi, cysterny wyposażone są w króćce rurowe ze złączami dźwigniowymi PERROT lub podobnego typu. Rozładunek odbywa się za pomocą sprężonego powietrza wypychającego produkt (cement, popiół, wapno) ze zbiornika

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

złącza do rozładunku cystern kolejowych

Przeładunkowe złącza kolejowe

z aluminium i mosiądzu

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?