Zawory przemysłowe

Zawory przemysłowe

  • armatura przemysłowa zawory

Zawory przemysłowe – informacje wstępne

Zawory przemysłowe to mechanizmy, których celem jest zamknięcie lub regulacja przepływu w instalacji. W zależności od funkcji możemy rozróżnić zawory zaporowe (zawory zamykające, do szczelnego zamknięcia rurociagu), zawory regulacyjne, rozdzielające, zawory zwrotne (zabezpieczają przed zmianą kierunku przepływu), zawory bezpieczeństwa (zabezpieczają instalacje przed nadmiernym wzrostem ciśnienia). Zawory przemysłowe stanowią jeden z podstawowych elementów instalacji i występują we wszystkich dziedzinach przemysłu.

Zawory przemysłowe zbudowane są z korpusu, gniazda z otworem przepływowym i współpracującej z nim częsci ruchomej – zawieradła (może to być grzybek, tłok, kula, zasuwa, suwak, klapa, iglica) poruszanej mechanizmem sterującym zaworu.

Zawory przemysłowe w zależności od typu stosowane są do wody, powietrza, wszelkich rodzajów mediów płynnych i gazowych. Niektóre rodzaje zaworów mogą być stosowane do substancji sypkich lub półpłynnych. Ciśnienia robocze zaworów przemysłowych wynoszą do kilkudziesięciu bar.

Różne rodzaje zaworów wysokociśnieniowych znajdują się w dziale HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA) oraz w dziale ŁĄCZNIKI PRECYZYJNE. Zawory pneumatyki i automatyki przemysłowej znajdują się w dziale PNEUMATYKA.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

FAQ – zawory przemysłowe:

Na jakie grupy możemy podzielić zawory przemysłowe?

Zawory przemysłowe można podzielić m.in. ze względu na pełnioną funkcję, materiał wykonania, czy budowę.

Biorąc pod uwagę pełnioną funkcję, zawory przemysłowe możemy podzielić na: odcinające, regulacyjne i zabezpieczające.

Najczęstszy podział zaworów przemysłowych ze względu na budowę wyróżnia zawory: kulowe, zasuwowe, grzybkowe, motylkowe (przepustnice), zwrotne, membranowe, bezpieczeństwa.

Wśród każdej z powyższych grup, możemy wyróżnić zawory względem materiału wykonania z podziałem na: nierdzewne, mosiężne, żeliwne, staliwne, tworzywowe.

Czy zawory zawsze można stosować do ich nominalnych parametrów ciśnienia i temperatury pracy?

Należy pamiętać, że nominalne ciśnienie dla armatury zaworowej, najczęściej jest określane w odniesieniu do temperatury pokojowej (ok. +20°C).

Dla zaworów przemysłowych często istnieje zależność między ciśnieniem roboczym, a temperaturą pracy. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, dopuszczalne ciśnienie robocze dla zaworu obniża się.

W celu określenia wartości dopuszczalnego ciśnienia roboczego, stosuje się tabele, lub wykresy przedstawiające zależność ciśnienia roboczego względem temperatury pracy.

Z jakich materiałów może być wykonane uszczelnienie zaworu?

Wśród zaworów kulowych, najczęstszym materiałem na uszczelnienie jest PTFE czysty (wysoka odporność chemiczna), lub z wypełniaczami w postaci włókna szklanego (podwyższona odporność na ścieranie), grafitu (odporność na wysokie temperatury), a nawet stali nierdzewnej (zawory odporne na ścieranie i do wysokich temperatur). Wyróżnia się także uszczelnienia z PEEK’u (wysoka wytrzymałość i odporność na temperatury), a w zaworach do olejów hydraulicznych zastosowanie mają materiały takie jak PA, lub POM. Specjalistyczne zawory kulowe posiadają uszczelnienia z czystego grafitu, lub w pełni metalowe.

Przepustnice centryczne i zawory membranowe mogą posiadać uszczelnienia elastomerowe z NBR, EPDM, FKM, VMQ, a także tworzywowe z PTFE na podkładzie elastomerowym.

Przepustnice wielomimośrodowe z kolei często posiadają uszczelnienia metalowe (lamelowe), bądź metalowe w połączeniu z PTFE+grafit.

W przemysłowych zaworach grzybkowych i zasuwach często realizowane jest uszczelnienie metal-metal, gdzie zawieradło (grzyb, zasuwa), uszczelnia się na metalowym siedzisku. Takie połączenie jednak może nie zapewniać 100% szczelności zaworu.

Co oznacza mimośrodowość w przypadku przepustnic?

Proste przepustnice przemysłowe mają dysk zamontowany centrycznie. W przypadku bardziej wymagających aplikacji, lub większych średnic, stosuje się przepustnice typu „High Performance”, które posiadają mimośrodowe ustawienia osi obrotu dysku względem korpusu zaworu, a także zmianę geometrii powierzchni przylgi dysku. Tego typu zabiegi pozwalają na obniżenie momentu obrotowego potrzebnego do przesterowania zaworu.

Jak zamontować zawór do spawania?

Zawór dwuczęściowy (z przedłużonymi przyłączami), spawamy bezpośrednio do instalacji, uważając aby nie przegrzać zaworu (możliwość uszkodzenia uszczelnienia), co realizuje się poprzez schładzanie zaworu w trakcie spawania.

Zawór trzyczęściowy wstępnie montuje się pomiędzy przyłączami (spoiną szczepną), a przyłącza spawa się po uprzednim demontażu korpusu z uszczelnieniami. Po ostudzeniu przyłączy, montuje się korpus zaworu, uważając, aby kula była ustawiona w pozycji zamkniętej przy skręceniu korpusu z przyłączami. Całość skręca się właściwym dla zaworu momentem obrotowym.

W przypadku zaworów spawanych, istotne jest osiowe ustawienie obu przyłączy instalacji i odpowiednie przygotowanie ich końców, właściwe dla technologii spawania.

Jakie zawory zastosować do strefy zagrożenia wybuchem?

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (art. 2, §1) oraz Przewodnik ATEX (§38) określają, że wyposażenie i proste elementy rurowe, takie jak m.in.: zawory ręczne, zawory zwrotne, filtry siatkowe, reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, nie są objęte zakresem dyrektywy, ponieważ nie mają  „własnego potencjalnego źródła zapłonu”. W związku z tym wymienione elementy nie wymagają certyfikacji, aby mogły być zainstalowane w strefie zagrożenia wybuchem, jednak wymagane jest stosowanie elementów z zabezpieczeniami antyelektrostatycznymi.

Jedynie zawory z napędem (elektrycznym, lub pneumatycznym) podlegają pod Dyrektywę ATEX.

Jakie zawory zastosować do gazu ziemnego?

Zawory do gazu ziemnego w instalacjach gazowych budynków powinny być zgodne z normą PN-EN 331. W Polsce przyjęto do użytku zawory o maksymalnym ciśnieniu operacyjnym do 20 bar (oznaczenie MOP5-20), które oznacza, że zawór może być stosowany do pracy ciągłej przy normalnych warunkach użytkowania.

Jakie zawory zastosować do tlenu?

W instalacjach tlenowych mogą być wykorzystywane jedynie zawory dedykowane do tej aplikacji, które są odtłuszczone na etapie produkcji i odpowiednio zabezpieczone przez producenta, do czasu montażu na instalacji. Istotne, aby proces instalacji również przebiegał z zachowaniem należytej czystości, ponieważ środki smarne w atmosferze czystego tlenu ulegają samozapłonowi.

Jakie zawory zastosować do pary wodnej?

Do pary wodnej stosuje się zawory z uszczelnieniami odpornymi na wysokie temperatury. W przypadku zaworów kulowych, uszczelnienia kuli wykonywane są z PTFE z dodatkiem grafitu (do +260°C), lub PTFE wzmocnionego stalą nierdzewną (do +260°C). Dobrą odporność na wysokie temperatury posiada także PEEK, z którego wykonuje się uszczelnienia do zaworów kulowych do temperatur dochodzących do +250°C. Do wyższych temperatur, na uszczelnienia stosuje się czysty grafit (do +500°C), lub metal (do +500°C).

Optymalnym wyborem do aplikacji z parą wodną są dedykowane zawory grzybkowe (zaporowe, zaporowo-regulacyjne, lub zaporowo-zwrotne) oraz zasuwy o wysokich parametrach pracy (do +425°C) i względnie niskiej cenie.

Jakie zawory zastosować do materiałów ściernych?

W przypadku mediów ściernych jak np. żwir, piasek, cement, mączka kamienia wapiennego powszechnie stosuje się zawory przeponowe (pneumatyczne, mechaniczne), lub przepustnice. W obu typach zaworów istotny jest typ elastomeru wykorzystywanego na rękaw lub manszetę. Podwyższoną odporność na ścieranie posiada guma naturalna, SBR, lub HNBR.

Tytuł