W ramach Mobilnego Serwisu Przemysłowego proponujemy
Państwu następujące usługi:
 • przegląd techniczny i serwis urządzeń NO;
 • przeprowadzenie prób ciśnieniowych;
 • pomiar rezystancji przewodów elastycznych i urządzeń NO;
 • montaż zwijarek bębnowych;
 • montaż kompensatorów;
 • znakowanie przewodów zgodnie z wymaganiami TDT lub oczekiwaniami Klienta.

Czy warto systematycznie przeprowadzać konserwację urządzenia Napełniająco-Opróżniającego?
Tak! Dzięki temu zyskują Państwo:

Zagrożenia wynikające z braku konserwacji

Pomimo ogromnej odpowiedzialności, związanej z bezpieczeństwem w miejscu pracy, wiele firm nie jest świadomych zagrożeń wynikających z braku stosowania konserwacji urządzeń technicznych, między innymi urządzeń NO oraz przewodów elastycznych. Przedsiębiorstwa wychodzą ze złudnego założenia, że w ich zakładzie wypadki się nie zdarzają i dlatego rzadko inwestują w działania mające na celu utrzymanie urządzeń NO w dobrym stanie, mogące zabezpieczyć drogi sprzęt czy nawet ratować życie ludzkie. Niesprawdzenie stanu bezpieczeństwa w połączeniu z nieprzeszkoloną obsługą lub niewłaściwą konserwacją to prosta droga do wypadku.

W związku z powyższym oferujemy Państwu stałą obsługę serwisową urządzeń NO oraz elastycznych przewodów przemysłowych, która realizowana jest poprzez systematyczną konserwację oraz przeglądy techniczne.

Chcesz zadbać o swoje urządzenia NO? Chcesz obniżyć koszty serwisowe, uniknąć niespodziewanych usterek lub zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji? Skontaktuj się z nami!

Szczegółowy zakres usług

Urządzenia Napełniająco-Opróżniające

Urządzenia Napełniająco-Opróżniające
 • montaż Urządzeń NO u Klienta,

 • próby ciśnieniowe Urządzeń NO zarówno u Klienta jak i w Centrali Tubes,

 • odbiór i przeprowadzenie prób technicznych urządzeń NO dostarczanych przez Tubes w celu zarejestrowania urządzenia technicznego we właściwej jednostce dozoru technicznego,

 • coroczna okresowa kontrola Urządzeń NO:

  • ustalenie stanu technicznego Urządzenia NO,
  • przeprowadzenie oględzin oraz działań zapobiegawczych i korygujących,
  • pomiary rezystancji Urządzenia NO i sporządzenie protokołu z prób elektrycznych.
 • obsługa gwarancyjna, pogwarancyjna dostarczanych przez Tubes International urządzeń NO zgodnie z podpisaną umową bądź zamówieniem Klienta.

Przewody przemysłowe

Przewody przemysłowe
 • wykonywanie procesu montażu, naprawy, przewodów przemysłowych na terenie zakładu u Klienta,

 • montaż przewodów (po wcześniejszych uzgodnieniach) u Klienta,

 • próby ciśnieniowe przewodów zarówno u Klienta jak i w centrali Tubes International,

 • pomiary rezystancji przewodów i sporządzenie protokołu z prób elektrycznych,

 • obsługa pogwarancyjna dostarczanych przez Tubes International przewodów przemysłowych.

Kompensatory

Montaż kompensatorów
 • montaż kompensatorów tkaninowych,

 • montaż kompensatorów gumowych.

Przewody hydrauliczne

Przewody hydrauliczne
 • wykonywanie procesu montażu, naprawy, przewodów przemysłowych na terenie zakładu u Klienta,

 • montaż przewodów (po wcześniejszych uzgodnieniach) u Klienta.

Mobilny serwis przemysłowy – jak działamy?

Tubes International dysponuje mobilną flotą serwisową, która wykonuje serwisy urządzeń Napełniająco-Opróżniających oraz przemysłowych przewodów elastycznych. Służymy fachową wiedzą oraz kompleksowym doradztwem technicznym.

 • Mobilna flota
  Długoletnia praktyka i zdobyte doświadczenia pozwoliły na utworzenie mobilnej floty serwisowej Tubes International – pojazdów przystosowanych do pracy w terenie. Wykonujemy wiele usług na terenie całej Polski, na szczególną uwagę zasługują: konserwacja, przeglądy, usuwanie usterek i awarii urządzeń NO.

  Każdy samochód serwisowy wyposażony jest w mobilne stanowiska do wykonywania prób ciśnieniowych, które mogą zostać wykorzystane między innymi podczas rewizji zewnętrznej lub w trakcie okresowej kontroli, określonej wewnętrznymi przepisami Klienta.

 • Dokumentacja
  Każdy wyjazd serwisowy do Klienta poświadczany jest wystawianiem dokumentów (w zależności od zrealizowanych usług serwisowych): raportem końcowym z przeprowadzonych oględzin, protokołem z prób ciśnieniowych i elektrycznych lub innych, zależnie od wymogów Klienta.

 • Sytuacje awaryjne
  W przypadku sytuacji awaryjnej ustalamy przyczynę jej wystąpienia i doradzamy w zakresie przyszłego serwisowania, aby zapobiegać podobnym sytuacjom. W zależności od stopnia skomplikowania naprawy mogą być dokonywane na instalacji Klienta lub, w przypadku braku takiej możliwości, w Centrali Tubes International.
Mobilny Serwis Przemysłowy
Mobilny Serwis Przemysłowy, urządzenia NO
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać Ci odpowiednie rozwiązanie!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.