Projektowanie kompensatorów jest szczególnie trudnym wyzwaniem w przypadku instalacji produkcyjnych, w których medium stanowią substancje o dużej lepkości, m.in. asfalty, smoły, produkty chemiczne. Ze względu na charakterystykę medium, jak i budowę mieszka kompensatora, przepływ takich substancji przez kompensator jest znacznie utrudniony. Media tego typu powodują ryzyko zatrzymywania i osadzanie medium wewnątrz fal kompensatora, utrudnianie przepływu, a w końcowych przypadkach nawet całkowite zablokowanie instalacji. W takich przypadkach podniesienie temperatury medium (jego ogrzewanie) bardzo często może wpływać na radykalne zmniejszenie, a nawet całkowite usunięcie tego typu problemów.

Kompensatory komorowe
  • Ułatwienie przepływu medium poprzez jego ogrzewanie, ochrona przed całkowitym zablokowaniem instalacji
  • Kompensacja przemieszczeń wywołanych zmianami temperatury
  • Kompensacja przemieszczeń związanych z osiadaniem budynków
  • Ułatwienie montażu rurociągów
  • Redukcja hałasu
  • Dopasowanie do indywidualnych wymagań

    Kompensatory komorowe mogą być wykonywane w najróżniejszych wersjach, jak np. kompensatory kołnierzowe czy też kompensatory z króćcami do wspawania. Do ich budowy stosować można różne rodzaje stali w zależności od temperatury pracy, korozyjności medium oraz innych wymagań technologicznych. Istotny jest również rodzaj środowiska zewnętrznego otaczającego kompensator.

    Kompensatory komorowe są rozwiązaniem niestandardowym, każdorazowo projektowanym według wymagań i warunków technicznych przedstawionych przez Klienta.

Zastosowanie

Rurociągi wykorzystywane do przesyłu substancji o dużej lepkości, m.in. asfalty, smoły, produkty chemiczne

Budowa kompensatora komorowego
Kompensator komorowy - mieszek zewnętrzny

Mieszek zewnętrzny

Kompensator komorowy - przestrzeń między meszkami

Przestrzeń między mieszkami – cyrkulacja medium ogrzewającego, o znacznie wyższej temperaturze (np. olej, woda, para wodna)

Kompensator komorowy - mieszek wewnętrzny

Mieszek wewnętrzny – przepływ właściwego medium

Kompensator komorowy składa się z dwóch mieszków, jednego – wewnętrznego o mniejszej średnicy i drugiego – zewnętrznego o średnicy większej. Pomiędzy mieszkami tworzy się zamknięta przestrzeń, w której może cyrkulować medium ogrzewające o znacznie wyższej temperaturze (np. olej, woda, para wodna), ogrzewające mieszek wewnętrzny, w którym płynie medium właściwe.

Kompensator komorowy
Skontaktuj się z nami i powiedz nam czego potrzebujesz, a my pomożemy Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.