Współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające / ciśnienie robocze)

Lp Charakter pracy węża Wartość współczynnika
1 Węże do wody o ciśnieniu roboczym maks. 1 MPa (10 bar). 3 : 1
2 Węże do pozostałych cieczy, zawiesin płynnych, materiałów stałych, oraz wody o ciśn. roboczym powyżej 1 MPa (10 bar). 4 : 1
3 Węże do sprężonego powietrza i innych gazów. 4 : 1
4 Węże do mediów płynnych mogących przejść w fazę gazową podczas obniżenia ciśnienia, np. uwolnienia do atmosfery. 5 : 1
5 Gumowe węże do pary wodnej. 10 : 1
6 Węże typu WATERBLAST. 2,5 : 1