PDF – Tabela odporności chemicznej dla węży Versilon
 

A B C X
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej mała odporność, ograniczony zakres użycia brak odporności brak danych

 

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

 
Środowisko
Versilon™ SPX-50,
Versilon™ SPX-70 IB
Versilon™ 2001
Versilon™ C-210-A,
Versilon™ C-544-A IB
Versilon™ R-3400
Versilon™ F-5500-A
Versilon™ SE-200
Versilon™ Silver
Versilon™ FEP,
Versilon™ Duality
Versilon™ PFA-F
Versilon™ PTFE
Versilon™ 367
Versilon™ PVDF
Versilon™ ETFE
Acetamid 67% B B X X X A A A A A A A A
Aceton X C X X X A B A A A B X A
Acetonitryl X B X X X A B A A A A A A
Acetylen (gaz) C A A A A A A A A A A A A
Akrylonitryl X B X X X A B A A A A A A
Aldehyd octowy C X X X X A C A A A A X A
Alkohol allilowy X A X X A A A A A A A A A
Alkohol amylowy X A C X A A A A A A A A A
Alkohol benzylowy A A X X A A A A A A A A A
Alkohol butylowy (butanol) X A C X A A A A A A A A A
Alkohol etylowy (etanol) C A X X X A A A A A A A A
Alkohol izobutylowy (izobutanol) X A X X A A A A A A A A A
Alkohol izopropylowy (izopropanol) X A X X A A A A A A A A A
Ałun 5% A A A A A A A A A A A A A
Aminy X X X X X A X A A A A A A
Amoniak (gaz) X A B A X A A A A A A X A
Amoniak, bezwodny (ciekły) X B C B X B B A A A A X A
Anilina X X X X X A X A A A A A A
Azotan magnezu 50% A A A A A A A A A A A A A
Azotan miedzi II 70% A A A A A A A A A A A A A
Azotan niklu II 75% A A A A A A A A A A A A A
Azotan sodu 3,5% A A A A A A A A A A A A A
Azotan srebra 55% A A A A A A A A A A A A A
Azotan wapnia 55% A A A A A A A A A A A A A
Azotan żelaza III 60% A A A A A A A A A A A A A
Benzaldehyd C C X X X A C A A A A A A
Benzen X X X X X A X A A A A A A
Benzoesan etylu X X X X X A X A A A A A A
Benzoesan sodu 22% A A A A A A A A A A A A A
Benzyna X X B X A A X A A A A A A
Bezwodnik ftalowy 9%
(w alkoholu)
C A X X X A A A A A A A A
Bezwodnik octowy C A X X X A A A A A A A A
Boraks 6% B A A A A A A A A A A A A
Brom bezwodny (ciekły) X X X X X X X X X X X X X
Bromek acetylu X C X X X A X A A A A A A
Bromek etylenu A C X X A B C A A A A A A
Bromek metylu X X X X X A X A A A A A A
Butadien A B A A A A B A A A A A A
Butan A B A A A A B A A A A A A
Celosolw X X X X X A X A A A A A A
Chlor mokry (gaz) X C X A A A C A A A A A A
Chlor suchy (gaz) X C C A A A C A A A A A A
Chlorek acetylu X C X X X A X A A A A A A
Chlorek aluminium 53% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek amylowy X X X X X A X A A A A A A
Chlorek cynku 80% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek cyny II 45% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek cyny IV 50% A A C A A A A A A A A A A
Chlorek etylu X X X X X A X A A A A A A
Chlorek magnezu 35% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek metylenu X X X X X A X A A A A A A
Chlorek metylu X X X X X A X A A A A A A
Chlorek miedzi II 40% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek niklu 40% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek rtęci 6% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek siarki X A X X A A A A A A A A A
Chlorek sodu 20% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek sodu 45% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek tionylu B A C A A A A A A A A A A
Chlorek wapnia 30% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek żelaza II 40% A A A A A A A A A A A A A
Chlorek żelaza III 43% A A A A A A A A A A A A A
Chlorobenzen X X X X X A X A A A A A A
Chloroform X X X X C A X A A A A A A
Chlorowodorek aniliny X X X X X A X A A A A A A
Cyjanek potasu 33% A A A A A A A A A A A A A
Cyjanek rtęci 8% A A A A A A A A A A A A A
Cyjanek sodu 30% B A X A A A A A A A A A A
Cykloheksan X X B X A A X A A A B A A
Cykloheksanon X C X X X A C A A A A A A
Czterochlorek węgla X X X X X A X A A A A A A
Detergenty B A A A A A A A A A A A A
Dichlorek etylenu X X X X X A X A A A A A A
Dichloroetanol B A X X X A A A A A A A A
Dietyloamina 2,5% X A A A X A A A A A A A A
Dimetyloformamid B A X X X A A A A A A A A
Dimetylsulfotlenek X B X X X A B A A A A A A
Dioksan X X X X X A X A A A A A A
Dwuchromian potasu 5% A A A A A A A A A A A A A
Dwusiarczek węgla X X X X B A X A A A A A A
Dwutlenek siarki (mokry gaz) B A C A A A A A A A A A A
Dwutlenek siarki (suchy gaz) B A C A A A A A A A A A A
Dwutlenek węgla A A A A A A A A A A A A A
Eter X X X X X A X A A A A A A
Eter etylowy X X X X X A X A A A A A A
Eter izopropylowy X X X X X A X A A A A A A
Fenol 5-10% X A X C A A A A A A A A A
Fenol 91% X A X X A A B A A A A A A
Fluor (gaz) X X X X B X X B B B X C A
Fluorek sodu 3% A A A A A A A A A A A A A
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) 37% C C X X X A C A A A A A A
Fosforan trikrezylu A A X C A A C A A A A A A
Fosforan trisodu A A A A A A C A A A A A A
Freon 11 A A A A B C A C C C C A A
Freon 12 A A A A B C A C C C C A A
Freon 22 A A A A B C A C C C C A A
Ftalan dibutylu A A X C A A A A A A A A A
Ftalan dioktylu A A X C A A A A A A A A A
Furfural X X X X X X X A A A A A A
Gaz ziemny A A A A A A A A A A A A A
Glicerol (gliceryna) A A A A A A A A A A A A A
Glikol dietylenowy A A A A A A A A A A A A A
Glikol etylenowy A A A A A A A A A A A A A
Glikol propylenowy A A A A A A A A A A A A A
Glukoza 50% A A A A A A A A A A A A A
Heksan X X B C B A X A A A A A A
Heptan X X B C B A X A A A A A A
Hydrazyna X X X X X A X A A A A A A
Hydrochinon 7% C A A A A A A A A A A A A
Izooktan X X B X A A X A A A A A A
Jod 50 ppm A A A A A A A A A A A A A
Jodek potasu 56% A A A A A A A A A A A A A
Kerozyna X X B X A A X A A A A A A
Ketony X C X X X A C A A A B A B
Krezol B A X C A A B A A A A A A
Ksylen X X X X C A X A A A A A A
Kwas adypinowy X B X X X A X A A A A A A
Kwas arsenowy 20% X A A A A A A A A A A A A
Kwas azotowy III 10% B A C A A A A A A A A A A
Kwas azotowy V 10% C A X A A A A A A A A X A
Kwas azotowy V 35% X A X A C A B A A A A X A
Kwas azotowy V 68-71% X A X B X B A B A A A A X
Kwas benzenosulfonowy X X X X X A X A A A A A A
Kwas benzoesowy X X X X X A X A A A A A A
Kwas borny 4% B A A A A A A A A A A A A
Kwas bromowodorowy
20-50%
X A X A A A A A A A A A A
Kwas bromowodorowy X A X X A A C A A A A A A
Kwas chlorooctowy 20% B A X A X A A A A A A A A
Kwas chlorosulfonowy X X X X X A X A A A A A A
Kwas chlorowy I 25% A A A A A A A A A A A A A
Kwas chromowy 10-20% X A X A A A A A A A A A A
Kwas chromowy 50% X B X A A A C A A A A A A
Kwas cyjanowodorowy A A B A X A A A A A A A A
Kwas cytrynowy 10-20% A A B A A A A A A A A A A
Kwas fluoroborowy 48% X A X X A A C A A A A A A
Kwas fluorokrzemowy 25% X A A A A A A A A A B A A
Kwas fluorowodorowy 10% X A X A A A A A A A A A A
Kwas fluorowodorowy 25% X A X X A A C A A A A A A
Kwas fluorowodorowy
40-48%
X A X X A A C A A A A A A
Kwas fosforowy V <10% X A A A A A A A A A A A A
Kwas fosforowy V 25% X A A A A A A A A A A A A
Kwas fosforowy V 85% X A X A A A C A A A A A A
Kwas ftalowy 9% (w alkoholu) C A X X A A A A A A A A A
Kwas galusowy 17%
(w acetonie)
X X X X X A X A A A A A A
Kwas glikolowy 70% A A X A X X A X X X X C X
Kwas krezolowy X X X X X A X A A A A A A
Kwas linolowy C C B C A A C A A A A A A
Kwas maleinowy 30% C C B C A A C A A A A A A
Kwas maleinowy 36% A A B A X A A A A A A A A
Kwas masłowy X X X X X A X A A A A A A
Kwas mlekowy 3-10% A A B A X A A A A A A A A
Kwas mlekowy 85% X A X X X A A A A A A A A
Kwas moczowy B A C A C A A A A A A A A
Kwas mrówkowy 25% B A C A A A A A A A A A A
Kwas mrówkowy 40-50% C A X B C A A A A A A A A
Kwas mrówkowy 98% C A X B X A C A A A A A A
Kwas nadchlorowy 67% X A X A A A C A A A A A A
Kwas octowy 10% A B B A X A A A A A A A A
Kwas octowy 50-60% A A X A X A A A A A A A A
Kwas octowy lodowaty X B X X X A C A A A A A A
Kwas oleinowy C X B C A A C A A A A A A
Kwas palmitynowy C C B C A A C A A A A A A
Kwas pikrynowy 1% X A X A A A A A A A A A A
Kwas salicylowy 1% A A B A X A A A A A A A A
Kwas siarkowy IV A A A A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy VI 10% A A A A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy VI 30% B A X A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy VI 95-98% X X X X A A A A A A A A A
Kwas solny (chlorowodorowy) 10% A A C A A A A A A A A A A
Kwas solny (chlorowodorowy) 37% X A X A B A C A A A A A A
Kwas stearynowy 5%
(w alkoholu)
C C B C A A C A A A A A A
Kwas szczawiowy 12% C A X B X A C A A A A A A
Kwas taninowy 75% C A X B X A C A A A A A A
Kwas trichlorooctowy 90% B A X A X A A A A A A A A
Kwas węglowy B A A A A A A A A A A A A
Kwas winowy 56% B A A A A A A A A A A A A
Kwasy tłuszczowe C C B C A A C A A A A A A
Limonen X X B X A A X A A A A A A
Melasa A A A A A A A A A A A A A
Metakrylan metylu X X X X C A X A A A A A A
Metan (gaz) A A A A A A A A A A A A A
Metyl etyl keton (MEK) X C X X X A C A A A B X A
Metyl izobutyl keton (MIK) X C X X X A C A A A A A A
Mleko A A A A A A A A A A A A A
Mocznik 20% B A A A A A A A A A A A A
Monoetanoloamina X X X X X A X A A A A A A
Monotlenek węgla A A A A A A A A A A A A A
Nadmanganian potasu 6% A A A A A A A A A A A A A
Nadsiarczan amonu 30% A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 3% A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 10% A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 30% A A C A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 90% C B X C A A B A A A A C A
Nafta X X B X A A X A A A A A A
Naftalen X X B X A A X A A A A A A
Nitrobenzen X X X X X A X A A A A A A
Nitrometan X X X X X A X A A A A A A
Ocet winny A A B A X A A A A A A A A
Octan amonu 45% A A B A X A A A A A A A A
Octan amylu X X X X X A X A A A A A A
Octan butylu X X X X X A X A A A A B A
Octan celosolwu X X X X X A X A A A A A A
Octan etylu X X X X X A X A A A A X A
Octan izopropylu X X X X X A X A A A A A A
Octan metylu X X X X X A X A A A A A A
Octan ołowiu 35% A A A A A A A A A A A A A
Octan sodu 55% A A A A A A A A A A A A A
Octan winylu X X X X X A X A A A A A A
Olej bawełniany A C A B A A B A A A A A A
Olej kokosowy A B A B A A B A A A A A A
Olej lniany A B A B A A B A A A A A A
Olej mineralny X X A A A A X A A A A A A
Olej napędowy, diesel X X B X A A X A A A A A A
Olej rycynowy A B A B A A B A A A A A A
Olej silnikowy X X A X A A X A A A A A A
Oleje (na bazie węglowodorów) B X A X A A X A A A A A A
Oleje hydrauliczne (na bazie estrów fosforowych) X X B C A A X A A A A A A
Oleje roślinne A B A B A A B A A A A A A
Oleje silikonowe X B A A A A A A A A A A A
Oleje smarowe (ropopochodne) B X A X A A X A A A A A A
Oleje, tłuszcze zwierzęce A B A B A A B A A A A A A
Olejek cytrynowy X X B X A A X A A A A A A
Olejek eteryczny X X B X A A X A A A A A A
Oleum 25% B A X A A A A A A A A A A
Ortodichlorobenzen X X X X X X X A A A A A A
Ozon 300pphm X A A A A A A A A A A A A
Paliwo Jet – JP8 X X B X A A X A A A A A A
Parafiny X X B C B A X A A A A A A
Pirydyna X C X X X B C B B A B A A
Piwo A A A A A A A A A A A A A
Podchloryn sodu 5,5% A A B A A A A A A A A A A
Podchloryn sodu 12,2% B A B A A A A A A A A A A
Podchloryn wapnia 20% B A B A A A A A A A A A A
Powietrze A A A A A A A A A A A A A
Propan (gaz) A A A A A A A A A A A A A
Propanol X A X X A A A A A A A A A
Rozpuszczalniki lakierowe X X X X X A X A A A A A A
Rozpuszczalniki octanowe X X X X X A X A A A A A A
Roztwory fotograficzne C A A A A A A A A A A A A
Roztwory mydła C A A A A A A A A A A A A
Rtęć A A A A A A A A A A A A A
Siarczan amonu 30% A A A A A A A A A A A A A
Siarczan glinu 50% A A A A A A A A A A A A B
Siarczan magnezu 25% A A A A A A A A A A A A A
Siarczan miedzi II 13% A A A A A A A A A A A A A
Siarczan niklu 25% A A A A A A A A A A A A A
Siarczan sodu IV 10% A A A A A A A A A A A A A
Siarczan sodu VI 5% A A A A A A A A A A A A A
Siarczan wapnia 1% A A A A A A A A A A A A A
Siarczan żelaza 5% A A A A A A A A A A A A A
Siarczek sodu 45% A A A A A A A A A A A A A
Siarczek żelaza 5% A A A A A A A A A A A A A
Siarkowodór A A A A A A A A A A A A A
Skydrol 500A X X B C A A X A A A A A A
Sok owocowy A A A A A A A A A A A A A
Sole amonowe A A A A A A A A A A A A A
Sole antymonu A A A A A A A A A A A A A
Sole arsenu A A A A A A A A A A A A A
Sole cynku A A A A A A A A A A A A A
Sole cyny A A A A A A A A A A A A A
Sole glinu A A A A A A A A A A A A A
Sole magnezowe A A A A A A A A A A A A A
Sole niklu A A A A A A A A A A A A A
Sole ołowiu A A A A A A A A A A A A A
Sole potasu A A A A A A A A A A A A A
Sole rtęci A A A A A A A A A A A A A
Sole sodu A A A A A A A A A A A A A
Sole tytanu A A A A A A A A A A A A A
Sole wapnia A A A A A A A A A A A A A
Spirytus mineralny X X B X A A X A A A A A A
Styren (monomer) X X X X C A X A A A A A A
Syrop kukurydziany A A A A A A A A A A A A A
Terpentyna X X B X A A X A A A A A A
Tetrachloroeten X X X X X A X A A A A A A
Tetrahydrofuran X X X X X X X A A A A A A
Tlen A A A A A A A A A A A A A
Tlenek azotu B A A A A A A A A A A A A
Tlenek etylenu A A A A A A A A A A A A A
Tlenek propylenu A A A A A A A A A A A A A
Toluen X X X X C A X A A A A A A
Trichloroetan X X X X X A X A A A A A A
Trichloroetylen X X X X X A X A A A A A A
Trichloropropan X X X X X A X A A A A A A
Trietanoloamina X X X X X A B A A A A A A
Trójtlenek siarki (mokry) C B X B B B B B B B B B B
Węglan amonu 50% A A A A A A A A A A A A A
Węglan baru 1% A A A A A A A A A A A A A
Węglan magnezu 1% A A A A A A A A A A A A A
Węglan potasu 55% A A A A A A A A A A A A A
Węglan sodu 7% A A A A A A A A A A A A A
Węglan wapnia 25% A A A A A A A A A A A A A
Węglowodory alifatyczne X X B C B A X A A A A A A
Węglowodory aromatyczne X X X X X A X A A A A A A
Woda dejonizowana A A A A A A A A A A A A A
Woda destylowana A A A A A A A A A A A A A
Woda królewska X A X B X B A B A A A A A
Wodorotlenek amonu 5-10% X A A A X A A A A A A A A
Wodorotlenek amonu 30% X A C B X A A A A A A A A
Wodorotlenek baru 5% A A A A A A A A A A A A A
Wodorotlenek glinu 2% A A A A A A A A A A A A A
Wodorotlenek magnezu 10% A A A A A A A A A A A A A
Wodorotlenek potasu <10% B A X A A A A A A A A A A
Wodorotlenek sodu 10-15% B A X A A A A A A A A A A
Wodorotlenek sodu 30-40% B A X X A A B A A A A A A
Wodorotlenek wapnia 10% (w glicerolu) B A X A A A A A A A A A A
Wodorowęglan sodu 7% A A A A A A A A A A A A A
Wodór (gaz) A A A A A A A A A A A A A
Wybielacz 22% B A B A A A B A A A A A A
Żelatyna A A A A A A A A A A A A A