ABCX
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłejśrednia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłejmała odporność, ograniczony zakres użyciabrak odpornościbrak danych

 

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

 
Środowisko
Tygon S3™ B-44-3,
Tygon S3™ B-44-4X
Tygon S3™ B-44-4X IB
Tygon S3™ E-3603,
Tygon S3™ E-LFL
Tygon® 2375,
Tygon® E-70-V-CE
Tygon® A-60-F,
Tygon® A-60-F IB
Tygon® B-44-FF
Tygon® E-1000
Tygon® SPT-3350,
Tygon® SPT-3370 IB
Tygon® XL-60
Tygon S3™ M-34-R
Tygon S3™ A24, A24-C
Tygon® II,
Tygon® F-4040-A
Tygon® LP-1100,
Tygon® LP-1200
Tygon® LP-1500
Tygon® LP-160
Tygon® WSA-60,
Tygon® A-60-G
Tygon® Chemical,
Tygon® 2375-C
Acetamid 67%XXABXXABXXXAXABA
AcetonXXBXXXCXXXXXXXXB
AcetonitrylXXBBXXXXXXXAXABB
Acetylen (gaz)AAAAACAAAAAAAAAA
AkrylonitrylXXBBXXXXXXXAXABB
Aldehyd octowyXXCXXXCCXXXXXXXC
Alkohol allilowyXXACXXXCXXAAXACA
Alkohol amylowyXXAXCXXXXXAACAXA
Alkohol benzylowyXXAAXXAXXXXAXAAA
Alkohol butylowy (butanol)XXAXCXXAXXAACAXA
Alkohol etylowy (etanol)XXACXXBAXXBAXACA
Alkohol izobutylowy (izobutanol)XXACXXXCXXAAXACA
Alkohol izopropylowy (izopropanol)XXACXXXCXXAAXACA
Ałun 5%AAAAAAAAAAAAAAAA
AminyXXXCXXXCXXXAXACX
Amoniak (gaz)AAAABAXAAAAXBXAA
Amoniak, bezwodny (ciekły)BBBBCBXABBBXCXBB
AnilinaXXXCXXXXXXXAXACX
Azotan magnezu 50%AAAAAAAAAAAAAAAA
Azotan miedzi II 70%AAAAAAAAAAAAAAAA
Azotan niklu II 75%AAAAAAAAAAAAAAAA
Azotan sodu 3,5%AAAAAAAAAAAAAAAA
Azotan srebra 55%AAAAAAAAAAAAAAAA
Azotan wapnia 55%AAAAAAAAAAAAAAAA
Azotan żelaza III 60%AAAAAAAAAAAAAAAA
BenzaldehydXXCXXXCXXXXCXCXC
BenzenXXXXXXXXXXXAXAXX
Benzoesan etyluXXXXXXXXXXXAXAXX
Benzoesan
sodu 22%
AAAAAAAAAAAAAAAA
BenzynaXXXXBXXXXXBABAXX
Bezwodnik ftalowy 9% (w alkoholu)XXAAXXABXXXAXAAA
Bezwodnik octowyXXAAXXAAXXXAXAAA
Boraks 6%AAAAAAAAAAAAAAAA
Brom bezwodny (ciekły)XXXXXXXXXXXXXXXX
Bromek acetyluXXXCXXXCXXXAXACX
Bromek etylenuXXCXXXAXXXXAXAXC
Bromek metyluXXXCXXXXXXXAXACX
ButadienAABAAAAAAAAAAAAB
ButanAABAAAAAAAAAAAAB
CelosolwXXXCXXXXXXCAXACX
Chlor mokry (gaz)CCCXXXXCCCAAXAXC
Chlor suchy (gaz)AACCCCXBAAAACACC
Chlorek acetyluXXXCXXXCXXXAXACX
Chlorek aluminium 53%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek amylowyXXXCXXXXXXXAXACX
Chlorek cynku 80%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek cyny II 45%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek cyny IV 50%AAAACAAAAACACAAA
Chlorek etyluXXXCXXXAXXXAXACX
Chlorek magnezu 35%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek metylenuXXXCXXXXXXXAXACX
Chlorek metyluXXXCXXXXXXXAXACX
Chlorek miedzi II 40%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek niklu 40%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek rtęci 6%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek siarkiXXAXXXXAXXXAXAXA
Chlorek sodu 20%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek sodu 45%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek tionyluAAAAAAAAAABACAAA
Chlorek wapnia 30%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek żelaza II 40%AAAAAAAAAAAAAAAA
Chlorek żelaza III  43%AAAAAAAAAAAAAAAA
ChlorobenzenXXXXXXXXXXXAXAXX
ChloroformXXXXXXXXXXXAXAXX
Chlorowodorek anilinyXXXCXXXXXXXAXACX
Cyjanek potasu 33%AAAAAAAAAAAAAAAA
Cyjanek rtęci 8%AAAAAAAAAAAAAAAA
Cyjanek sodu 30%AAAAXAAAAAXAXAAA
CykloheksanXXXXBXXXXXCABAXX
CykloheksanonXXCXXXXXXXXAXAXC
Czterochlorek węglaXXXXXXXXXXXAXAXX
DetergentyAAABAAABAAAAAABA
Dichlorek etylenuXXXCXXXAXXXAXACX
DichloroetanolXXAAXXBAXXBAXAAA
Dietyloamina 2,5%AAAAAAXAAACAAAAA
DimetyloformamidXXABXXAAXXXAXABA
DimetylsulfotlenekXXBBXXCXXXXAXABB
DioksanXXXXXXXXXXXAXAXX
Dwuchromian potasu 5%AAAAAAAAAAAAAAAA
Dwusiarczek węglaXXXXXXXXXXXAXAXX
Dwutlenek siarki (mokry gaz)AAAACAAAAABACAAA
Dwutlenek siarki (suchy gaz)AAAACAAAAABACAAA
Dwutlenek węglaAAAAAAAAAAAAAAAA
EterXXXCXXXXXXCAXACX
Eter etylowyXXXCXXXXXXCAXACX
Eter izopropylowyXXXCXXXXXXCAXACX
Fenol 5-10%ABAAXBAXABAAXAAA
Fenol 91%BCAAXXBXBCCAXAAA
Fluor (gaz)XXXXXXXXXXXCXCXX
Fluorek sodu 3%AAAAAAAAAAAAAAAA
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) 37%XXCXXXCAXXXAXAXC
Fosforan trikrezyluCCAAXCABCCCAXAAA
Fosforan trisoduCAAAAAAACAAAAAAA
Freon 11AAAAAAABAAAAAAAA
Freon 12AAAAAAABAAAAAAAA
Freon 22AAAAAAAAAAAAAAAA
Ftalan dibutyluCCAAXCACCCCAXAAA
Ftalan dioktyluCCAAXCACCCCAXAAA
FurfuralXXXXXXXXXXXAXAXX
Gaz ziemnyAAAAAAAAAAAAAAAA
Glicerol (gliceryna)AAAAAAAAAAAAAAAA
Glikol dietylenowyAAAAAAAAAAAAAAAA
Glikol etylenowyAAAAAAAAAAAAAAAA
Glikol propylenowyAAAAAAAAAAAAAAAA
Glukoza 50%AAAAAAAAAAAAAAAA
HeksanXXXXBXXXXXBABAXX
HeptanXXXXBXXXXXBABAXX
HydrazynaXXXCXXXXXXXAXACX
Hydrochinon 7%AAABAABBAAAAAABA
IzooktanXXXXBXXXXXBABAXX
Jod 50 ppmAAAAAAAAAAAAAAAA
Jodek potasu 56%AAAAAAAAAAAAAAA
KerozynaXXXXBXXXXXBABAXX
KetonyXXCXXXXXXXXAXAXC
KrezolBCAXXCBXBCCAXAXA
KsylenXXXXXXXXXXXAXAXX
Kwas adypinowyXXXBXXXCXXCAXABX
Kwas arsenowy 20%AAACAACCAAAAAACA
Kwas azotowy III 10%AAAACABAAACACAAA
Kwas azotowy V 10%AAAAXACAAAXXXXAA
Kwas azotowy V 35%BBAAXBXABBXXXXAA
Kwas azotowy V 68-71%XXAXXXXAXXXAXAXA
Kwas benzenosulfonowyXXXXXXXAXXXAXAXX
Kwas benzoesowyXXXBXXXXXXCAXABX
Kwas borny 4%AAAAAAAAAAAAAAAA
Kwas bromowodorowy 20-50%AAAXXAXAAAAAXAXA
Kwas bromowodorowyCCAXXXXACCXAXAXA
Kwas chlorooctowy 20%AAABXAAAAAXAXABA
Kwas chlorosulfonowyXXXXXXXAXXXAXAXX
Kwas chlorowy I 25%AAAAAAAAAAAAAAAA
Kwas chromowy 10-20%ABAAXBXAABCAXAAA
Kwas chromowy 50%CCBCXCXBCCXAXAAB
Kwas cyjanowodorowyAAAABAAAAAAABAAA
Kwas cytrynowy 10-20%AAAABAAAAAAABAAA
Kwas fluoroborowy 48%CAAXXAXACAXAXAXA
Kwas fluorokrzemowy 25%AAAAAACAAAAAAAAA
Kwas fluorowodorowy 10%AAAXXAXAAAAAXAXA
Kwas fluorowodorowy 25%CCAXXCXACCXAXAXA
Kwas fluorowodorowy 40-48%CXAXXXXACXXAXAXA
Kwas fosforowy V <10%AAAAAACAAAAAAAAA
Kwas fosforowy V 25%AAAAAAXAAAAAAAAA
Kwas fosforowy V 85%CCAAXCXBCCXAXAAA
Kwas ftalowy 9%
(w alkoholu)
CXAAXXBXCXCAXAAA
Kwas galusowy 17% (w acetonie)XXXBXXXXXXCAXABX
Kwas glikolowy 70%BAABXAABBAACXCBA
Kwas krezolowyXXXBXXXXXXCAXABX
Kwas linolowyXXCCBXBCXXBABACC
Kwas maleinowy 30%XXCCBXBCXXBABACC
Kwas maleinowy 36%AAAABAAAAAAABAAA
Kwas masłowyXXXBXXXAXXCAXABX
Kwas mlekowy 3-10%AAAABAAAAAAABAAA
Kwas mlekowy 85%XXABXXXAXXXAXABA
Kwas moczowyAAAACAAAAACACAAA
Kwas mrówkowy 25%AAAACAAAAACACAAA
Kwas mrówkowy 40-50%BBABXBAABBXAXABA
Kwas mrówkowy 98%CCABXCAACCXAXABA
Kwas nadchlorowy 67%CXAAXXXACXXAXAAA
Kwas octowy 10%AAAABAAAAAAABAAA
Kwas octowy 50-60%BAABXAAABAAAXABA
Kwas octowy lodowatyCCABXXXCCCXAXABA
Kwas oleinowyXXCCBXBCXXBABACC
Kwas palmitynowyXXCCBXBXXXBABACC
Kwas pikrynowy 1%AAAXXAXXAAAAXAXA
Kwas salicylowy 1%AAAABAAAAAAABAAA
Kwas siarkowy IVAAAAAAAAAAAAAAAA
Kwas siarkowy VI 10%AAAAAAAAAAAAAAAA
Kwas siarkowy VI 30%AAAAXABAAABAXAAA
Kwas siarkowy VI 95-98%XXAXXXXAXXXAXAXA
Kwas solny (chlorowodorowy) 10%AAAACAAAAAAACAAA
Kwas solny (chlorowodorowy) 37%CCABXXXACCXAXABA
Kwas stearynowy 5% (w alkoholu)XXCCBXBAXXBABACC
Kwas
szczawiowy 12%
CCABXCAACCXAXABA
Kwas taninowy 75%CCABXCAACCXAXABA
Kwas trichlorooctowy 90%AAABXAAAAAXAXABA
Kwas węglowyAAAAAAAAAAAAAAAA
Kwas winowy 56%AAAAAAAAAAAAAAAA
Kwasy tłuszczoweXXCCBXBAXXBABACC
LimonenXXXXBXXXXXCABAXX
MelasaAAAAAAAAAAAAAAAA
Metakrylan metyluXXXXXXXXXXXAXAXX
Metan (gaz)AAAAAAAAAAAAAAAA
Metyl etyl keton (MEK)XXCXXXXXXXXXXXXC
Metyl izobutyl keton (MIK)XXCXXXXXXXXAXAXC
MlekoAAAAAAAAAAAAAAAA
Mocznik 20%AAAAAAAAAAAAAAAA
MonoetanoloaminaXXXCXXXAXXXAXACX
Monotlenek węglaAAAAAAAAAAAAAAAA
Nadmanganian potasu 6%AAAAAAAAAAAAAAAA
Nadsiarczan amonu 30%AAAAAAAAAAAAAAAA
Nadtlenek wodoru 3%AAAAAAAAAAAAAAAA
Nadtlenek wodoru 10%AAAAAAAAAAAAAAAA
Nadtlenek wodoru 30%AAAACAAAAAXACAAA
Nadtlenek wodoru 90%CXBBXXCACXXCXCBB
NaftaXXXXBXXXXXBABAXX
NaftalenXXXXBXXXXXBABAXX
NitrobenzenXXXXXXXXXXXAXAXX
NitrometanXXXXXXXXXXXAXAXX
Ocet winnyAAAABAAAAAAABAAA
Octan amonu 45%AAAABAAAAAAABAAA
Octan amyluXXXBXXXXXXXAXABX
Octan butyluXXXBXXXXXXXBXBBX
Octan celosolwuXXXCXXXXXXCAXACX
Octan etyluXXXBXXXAXXXXXXBX
Octan izopropyluXXXBXXXXXXXAXABX
Octan metyluXXXBXXXXXXXAXABX
Octan ołowiu 35%AAAAAAAAAAAAAAAA
Octan sodu 55%AAAAAAXAAAAAAAAA
Octan winyluXXXBXXXXXXXAXABX
Olej bawełnianyCXBCAXACCXAAAACB
Olej kokosowyCXBCAXACCXAAAACB
Olej lnianyCXBCAXAXCXAAAACB
Olej mineralnyBBXXABXCBBAAAAXX
Olej napędowy, dieselXXXXBXXXXXBABAXX
Olej rycynowyCXBCAXACCXAAAACB
Olej silnikowyXXXXAXXXXXAAAAXX
Oleje (na bazie węglowodorów)XXXXAXBXXXAAAAXX
Oleje hydrauliczne (na bazie estrów fosforowych)CXXXBXXXCXAABAXX
Oleje roślinneCXBCAXACCXAAAACB
Oleje silikonoweBBACABXABBAAAACA
Oleje smarowe (ropopochodne)XXXXAXBXXXAAAAXX
Oleje, tłuszcze zwierzęceCXBCAXACCXAAAACB
Olejek cytrynowyXXXXBXXXXXCABAXX
Olejek eterycznyXXXXBXXXXXCABAXX
Oleum 25%AAAAXABBAABAXAAA
OrtodichlorobenzenXXXXXXXXXXXAXAXX
Ozon 300pphmAAAAAAAAAAAAAAAA
Paliwo Jet – JP8XXXXBXXXXXBABAXX
ParafinyXXXXBXXXXXBABAXX
PiwoAAAAAAAAAAAAAAAA
PirydynaXXCCXXXAXXXAXACC
Podchloryn sodu 5,5%AAAABAXAAAAABAAA
Podchloryn sodu 12,2%BCAABCXAACAABAAA
Podchloryn wapnia 20%AAAABAXAAAAABAAA
PowietrzeAAAAAAAAAAAAAAAA
Propan (gaz)AAAAAAAAAAAAAAAA
PropanolXXACXXCXXAAXACA
Rozpuszczalniki lakieroweXXXBXXXXXXXAXABX
Rozpuszczalniki octanoweXXXBXXXXXXXAXABX
Roztwory fotograficzneAAABAABBAAAAAABA
Roztwory mydłaAAABAAAAAAAAAABA
RtęćAAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan
amonu 30%
AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan glinu 50%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan magnezu 25%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan miedzi II 13%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan niklu 25%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan sodu 5%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan wapnia 1%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan żelaza 5%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczek sodu 45%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczek żelaza 5%AAAAAAAAAAAAAAAA
Siarczan sodu IV 10%AAAAAAAAAAAAAAA
SiarkowodórAAAAAAAAAAAAAAAA
Skydrol 500ACXXXBXXXCXAABAXX
Sok owocowyAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole amonoweAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole antymonuAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole arsenuAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole cynkuAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole cynyAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole glinuAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole magnezoweAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole nikluAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole ołowiuAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole potasuAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole rtęciAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole soduAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole tytanuAAAAAAAAAAAAAAAA
Sole wapniaAAAAAAAAAAAAAAAA
Spirytus mineralnyXXXXBXXXXXBABAXX
Styren (monomer)XXXXXXXXXXXAXAXX
Syrop kukurydzianyAAAAAAABAAAAAAAA
TerpentynaXXXXBXXXXXBABAXX
TetrachloroetenXXXCXXXCXXXAXACX
TetrahydrofuranXXXXXXXXXXXAXAXX
TlenAAAAAAAAAAAAAAAA
Tlenek azotuAAAAAAAAAAAAAAAA
Tlenek etylenuAAAAAAAAAAAAAAAA
Tlenek propylenuAAAAAAAAAAAAAAAA
ToluenXXXXXXXXXXXAXAXX
TrichloroetanXXXCXXXXXXXAXACX
TrichloroetylenXXXXXXXXXXXAXAXX
TrichloropropanXXXCXXXXXXCAXACX
TrietanoloaminaBAXCXAXXBAXAXACX
Trójtlenek siarki (mokry)BBBBXBBABBXBXBAB
Węglan amonu 50%AAAAAAAAAAAAAAAA
Węglan baru 1%AAAAAAAAAAAAAAAA
Węglan magnezu 1%AAAAAAAAAAAAAAAA
Węglan potasu 55%AAAAAAAAAAAAAAAA
Węglan sodu 7%AAAAAAAAAAAAAAAA
Węglan wapnia 25%AAAAAAAAAAAAAAAA
Węglowodory alifatyczneXXXXBXXXXXBABAXX
Węglowodory aromatyczneXXXXXXXXXXXAXAXX
Woda dejonizowanaAAAAAAAAAAAAAAAA
Woda destylowanaAAAAAAAAAAAAAAAA
Woda królewskaXXAXXXXAXXXAXAXA
Wodorotlenek
amonu 5-10%
XXAAAXXAAXBAAAAA
Wodorotlenek
amonu 30%
CCAACCXAACCACAAA
Wodorotlenek baru 5%AAAAAAAAAAAAAAAA
Wodorotlenek glinu 2%AAAAAAAAAAAAAAAA
Wodorotlenek magnezu 10%AAAAAAAAAAAAAAAA
Wodorotlenek potasu <10%XXAAXXAAAXXAXAAA
Wodorotlenek sodu
10-15%
XXAAXXAAAXXAXAAA
Wodorotlenek sodu
30-40%
CCAAXAAABCXAXAAA
Wodorotlenek wapnia 10% (w glicerolu)XXAAXXAAAXXAXAAA
Wodorowęglan sodu 7%AAAAAAAAAAAAAAAA
Wodór (gaz)AAAAAAAAAAAAAAAA
Wybielacz 22%BCAABBXABCAABAAA
ŻelatynaAAAAAAAAAAAAAAAA