PDF – Tabela odporności chemicznej dla węży Tygon I
 

A B C X
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej mała odporność, ograniczony zakres użycia brak odporności brak danych

 

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

 
Środowisko
Tygon S3™ B-44-3,
Tygon S3™ B-44-4X
Tygon S3™ B-44-4X IB
Tygon S3™ E-3603,
Tygon S3™ E-LFL
Tygon® 2375,
Tygon® E-70-V-CE
Tygon® A-60-F,
Tygon® A-60-F IB
Tygon® B-44-FF
Tygon® E-1000
Tygon® SPT-3350,
Tygon® SPT-3370 IB
Tygon® XL-60
Tygon S3™ M-34-R
Tygon S3™ A24, A24-C
Tygon® II,
Tygon® F-4040-A
Tygon® LP-1100,
Tygon® LP-1200
Tygon® LP-1500
Tygon® LP-160
Tygon® WSA-60,
Tygon® A-60-G
Tygon® Chemical,
Tygon® 2375-C
Acetamid 67% X X A B X X A B X X X A X A B A
Aceton X X B X X X C X X X X X X X X B
Acetonitryl X X B B X X X X X X X A X A B B
Acetylen (gaz) A A A A A C A A A A A A A A A A
Akrylonitryl X X B B X X X X X X X A X A B B
Aldehyd octowy X X C X X X C C X X X X X X X C
Alkohol allilowy X X A C X X X C X X A A X A C A
Alkohol amylowy X X A X C X X X X X A A C A X A
Alkohol benzylowy X X A A X X A X X X X A X A A A
Alkohol butylowy (butanol) X X A X C X X A X X A A C A X A
Alkohol etylowy (etanol) X X A C X X B A X X B A X A C A
Alkohol izobutylowy (izobutanol) X X A C X X X C X X A A X A C A
Alkohol izopropylowy (izopropanol) X X A C X X X C X X A A X A C A
Ałun 5% A A A A A A A A A A A A A A A A
Aminy X X X C X X X C X X X A X A C X
Amoniak (gaz) A A A A B A X A A A A X B X A A
Amoniak, bezwodny (ciekły) B B B B C B X A B B B X C X B B
Anilina X X X C X X X X X X X A X A C X
Azotan magnezu 50% A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan miedzi II 70% A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan niklu II 75% A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan sodu 3,5% A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan srebra 55% A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan wapnia 55% A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan żelaza III 60% A A A A A A A A A A A A A A A A
Benzaldehyd X X C X X X C X X X X C X C X C
Benzen X X X X X X X X X X X A X A X X
Benzoesan etylu X X X X X X X X X X X A X A X X
Benzoesan
sodu 22%
A A A A A A A A A A A A A A A A
Benzyna X X X X B X X X X X B A B A X X
Bezwodnik ftalowy 9% (w alkoholu) X X A A X X A B X X X A X A A A
Bezwodnik octowy X X A A X X A A X X X A X A A A
Boraks 6% A A A A A A A A A A A A A A A A
Brom bezwodny (ciekły) X X X X X X X X X X X X X X X X
Bromek acetylu X X X C X X X C X X X A X A C X
Bromek etylenu X X C X X X A X X X X A X A X C
Bromek metylu X X X C X X X X X X X A X A C X
Butadien A A B A A A A A A A A A A A A B
Butan A A B A A A A A A A A A A A A B
Celosolw X X X C X X X X X X C A X A C X
Chlor mokry (gaz) C C C X X X X C C C A A X A X C
Chlor suchy (gaz) A A C C C C X B A A A A C A C C
Chlorek acetylu X X X C X X X C X X X A X A C X
Chlorek aluminium 53% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek amylowy X X X C X X X X X X X A X A C X
Chlorek cynku 80% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek cyny II 45% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek cyny IV 50% A A A A C A A A A A C A C A A A
Chlorek etylu X X X C X X X A X X X A X A C X
Chlorek magnezu 35% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek metylenu X X X C X X X X X X X A X A C X
Chlorek metylu X X X C X X X X X X X A X A C X
Chlorek miedzi II 40% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek niklu 40% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek rtęci 6% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek siarki X X A X X X X A X X X A X A X A
Chlorek sodu 20% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek sodu 45% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek tionylu A A A A A A A A A A B A C A A A
Chlorek wapnia 30% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek żelaza II 40% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek żelaza III  43% A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorobenzen X X X X X X X X X X X A X A X X
Chloroform X X X X X X X X X X X A X A X X
Chlorowodorek aniliny X X X C X X X X X X X A X A C X
Cyjanek potasu 33% A A A A A A A A A A A A A A A A
Cyjanek rtęci 8% A A A A A A A A A A A A A A A A
Cyjanek sodu 30% A A A A X A A A A A X A X A A A
Cykloheksan X X X X B X X X X X C A B A X X
Cykloheksanon X X C X X X X X X X X A X A X C
Czterochlorek węgla X X X X X X X X X X X A X A X X
Detergenty A A A B A A A B A A A A A A B A
Dichlorek etylenu X X X C X X X A X X X A X A C X
Dichloroetanol X X A A X X B A X X B A X A A A
Dietyloamina 2,5% A A A A A A X A A A C A A A A A
Dimetyloformamid X X A B X X A A X X X A X A B A
Dimetylsulfotlenek X X B B X X C X X X X A X A B B
Dioksan X X X X X X X X X X X A X A X X
Dwuchromian potasu 5% A A A A A A A A A A A A A A A A
Dwusiarczek węgla X X X X X X X X X X X A X A X X
Dwutlenek siarki (mokry gaz) A A A A C A A A A A B A C A A A
Dwutlenek siarki (suchy gaz) A A A A C A A A A A B A C A A A
Dwutlenek węgla A A A A A A A A A A A A A A A A
Eter X X X C X X X X X X C A X A C X
Eter etylowy X X X C X X X X X X C A X A C X
Eter izopropylowy X X X C X X X X X X C A X A C X
Fenol 5-10% A B A A X B A X A B A A X A A A
Fenol 91% B C A A X X B X B C C A X A A A
Fluor (gaz) X X X X X X X X X X X C X C X X
Fluorek sodu 3% A A A A A A A A A A A A A A A A
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) 37% X X C X X X C A X X X A X A X C
Fosforan trikrezylu C C A A X C A B C C C A X A A A
Fosforan trisodu C A A A A A A A C A A A A A A A
Freon 11 A A A A A A A B A A A A A A A A
Freon 12 A A A A A A A B A A A A A A A A
Freon 22 A A A A A A A A A A A A A A A A
Ftalan dibutylu C C A A X C A C C C C A X A A A
Ftalan dioktylu C C A A X C A C C C C A X A A A
Furfural X X X X X X X X X X X A X A X X
Gaz ziemny A A A A A A A A A A A A A A A A
Glicerol (gliceryna) A A A A A A A A A A A A A A A A
Glikol dietylenowy A A A A A A A A A A A A A A A A
Glikol etylenowy A A A A A A A A A A A A A A A A
Glikol propylenowy A A A A A A A A A A A A A A A A
Glukoza 50% A A A A A A A A A A A A A A A A
Heksan X X X X B X X X X X B A B A X X
Heptan X X X X B X X X X X B A B A X X
Hydrazyna X X X C X X X X X X X A X A C X
Hydrochinon 7% A A A B A A B B A A A A A A B A
Izooktan X X X X B X X X X X B A B A X X
Jod 50 ppm A A A A A A A A A A A A A A A A
Jodek potasu 56% A A A A A A A A A A A A A A A
Kerozyna X X X X B X X X X X B A B A X X
Ketony X X C X X X X X X X X A X A X C
Krezol B C A X X C B X B C C A X A X A
Ksylen X X X X X X X X X X X A X A X X
Kwas adypinowy X X X B X X X C X X C A X A B X
Kwas arsenowy 20% A A A C A A C C A A A A A A C A
Kwas azotowy III 10% A A A A C A B A A A C A C A A A
Kwas azotowy V 10% A A A A X A C A A A X X X X A A
Kwas azotowy V 35% B B A A X B X A B B X X X X A A
Kwas azotowy V 68-71% X X A X X X X A X X X A X A X A
Kwas benzenosulfonowy X X X X X X X A X X X A X A X X
Kwas benzoesowy X X X B X X X X X X C A X A B X
Kwas borny 4% A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas bromowodorowy 20-50% A A A X X A X A A A A A X A X A
Kwas bromowodorowy C C A X X X X A C C X A X A X A
Kwas chlorooctowy 20% A A A B X A A A A A X A X A B A
Kwas chlorosulfonowy X X X X X X X A X X X A X A X X
Kwas chlorowy I 25% A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas chromowy 10-20% A B A A X B X A A B C A X A A A
Kwas chromowy 50% C C B C X C X B C C X A X A A B
Kwas cyjanowodorowy A A A A B A A A A A A A B A A A
Kwas cytrynowy 10-20% A A A A B A A A A A A A B A A A
Kwas fluoroborowy 48% C A A X X A X A C A X A X A X A
Kwas fluorokrzemowy 25% A A A A A A C A A A A A A A A A
Kwas fluorowodorowy 10% A A A X X A X A A A A A X A X A
Kwas fluorowodorowy 25% C C A X X C X A C C X A X A X A
Kwas fluorowodorowy 40-48% C X A X X X X A C X X A X A X A
Kwas fosforowy V <10% A A A A A A C A A A A A A A A A
Kwas fosforowy V 25% A A A A A A X A A A A A A A A A
Kwas fosforowy V 85% C C A A X C X B C C X A X A A A
Kwas ftalowy 9%
(w alkoholu)
C X A A X X B X C X C A X A A A
Kwas galusowy 17% (w acetonie) X X X B X X X X X X C A X A B X
Kwas glikolowy 70% B A A B X A A B B A A C X C B A
Kwas krezolowy X X X B X X X X X X C A X A B X
Kwas linolowy X X C C B X B C X X B A B A C C
Kwas maleinowy 30% X X C C B X B C X X B A B A C C
Kwas maleinowy 36% A A A A B A A A A A A A B A A A
Kwas masłowy X X X B X X X A X X C A X A B X
Kwas mlekowy 3-10% A A A A B A A A A A A A B A A A
Kwas mlekowy 85% X X A B X X X A X X X A X A B A
Kwas moczowy A A A A C A A A A A C A C A A A
Kwas mrówkowy 25% A A A A C A A A A A C A C A A A
Kwas mrówkowy 40-50% B B A B X B A A B B X A X A B A
Kwas mrówkowy 98% C C A B X C A A C C X A X A B A
Kwas nadchlorowy 67% C X A A X X X A C X X A X A A A
Kwas octowy 10% A A A A B A A A A A A A B A A A
Kwas octowy 50-60% B A A B X A A A B A A A X A B A
Kwas octowy lodowaty C C A B X X X C C C X A X A B A
Kwas oleinowy X X C C B X B C X X B A B A C C
Kwas palmitynowy X X C C B X B X X X B A B A C C
Kwas pikrynowy 1% A A A X X A X X A A A A X A X A
Kwas salicylowy 1% A A A A B A A A A A A A B A A A
Kwas siarkowy IV A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy VI 10% A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy VI 30% A A A A X A B A A A B A X A A A
Kwas siarkowy VI 95-98% X X A X X X X A X X X A X A X A
Kwas solny (chlorowodorowy) 10% A A A A C A A A A A A A C A A A
Kwas solny (chlorowodorowy) 37% C C A B X X X A C C X A X A B A
Kwas stearynowy 5% (w alkoholu) X X C C B X B A X X B A B A C C
Kwas
szczawiowy 12%
C C A B X C A A C C X A X A B A
Kwas taninowy 75% C C A B X C A A C C X A X A B A
Kwas trichlorooctowy 90% A A A B X A A A A A X A X A B A
Kwas węglowy A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas winowy 56% A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwasy tłuszczowe X X C C B X B A X X B A B A C C
Limonen X X X X B X X X X X C A B A X X
Melasa A A A A A A A A A A A A A A A A
Metakrylan metylu X X X X X X X X X X X A X A X X
Metan (gaz) A A A A A A A A A A A A A A A A
Metyl etyl keton (MEK) X X C X X X X X X X X X X X X C
Metyl izobutyl keton (MIK) X X C X X X X X X X X A X A X C
Mleko A A A A A A A A A A A A A A A A
Mocznik 20% A A A A A A A A A A A A A A A A
Monoetanoloamina X X X C X X X A X X X A X A C X
Monotlenek węgla A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadmanganian potasu 6% A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadsiarczan amonu 30% A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 3% A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 10% A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 30% A A A A C A A A A A X A C A A A
Nadtlenek wodoru 90% C X B B X X C A C X X C X C B B
Nafta X X X X B X X X X X B A B A X X
Naftalen X X X X B X X X X X B A B A X X
Nitrobenzen X X X X X X X X X X X A X A X X
Nitrometan X X X X X X X X X X X A X A X X
Ocet winny A A A A B A A A A A A A B A A A
Octan amonu 45% A A A A B A A A A A A A B A A A
Octan amylu X X X B X X X X X X X A X A B X
Octan butylu X X X B X X X X X X X B X B B X
Octan celosolwu X X X C X X X X X X C A X A C X
Octan etylu X X X B X X X A X X X X X X B X
Octan izopropylu X X X B X X X X X X X A X A B X
Octan metylu X X X B X X X X X X X A X A B X
Octan ołowiu 35% A A A A A A A A A A A A A A A A
Octan sodu 55% A A A A A A X A A A A A A A A A
Octan winylu X X X B X X X X X X X A X A B X
Olej bawełniany C X B C A X A C C X A A A A C B
Olej kokosowy C X B C A X A C C X A A A A C B
Olej lniany C X B C A X A X C X A A A A C B
Olej mineralny B B X X A B X C B B A A A A X X
Olej napędowy, diesel X X X X B X X X X X B A B A X X
Olej rycynowy C X B C A X A C C X A A A A C B
Olej silnikowy X X X X A X X X X X A A A A X X
Oleje (na bazie węglowodorów) X X X X A X B X X X A A A A X X
Oleje hydrauliczne (na bazie estrów fosforowych) C X X X B X X X C X A A B A X X
Oleje roślinne C X B C A X A C C X A A A A C B
Oleje silikonowe B B A C A B X A B B A A A A C A
Oleje smarowe (ropopochodne) X X X X A X B X X X A A A A X X
Oleje, tłuszcze zwierzęce C X B C A X A C C X A A A A C B
Olejek cytrynowy X X X X B X X X X X C A B A X X
Olejek eteryczny X X X X B X X X X X C A B A X X
Oleum 25% A A A A X A B B A A B A X A A A
Ortodichlorobenzen X X X X X X X X X X X A X A X X
Ozon 300pphm A A A A A A A A A A A A A A A A
Paliwo Jet – JP8 X X X X B X X X X X B A B A X X
Parafiny X X X X B X X X X X B A B A X X
Piwo A A A A A A A A A A A A A A A A
Pirydyna X X C C X X X A X X X A X A C C
Podchloryn sodu 5,5% A A A A B A X A A A A A B A A A
Podchloryn sodu 12,2% B C A A B C X A A C A A B A A A
Podchloryn wapnia 20% A A A A B A X A A A A A B A A A
Powietrze A A A A A A A A A A A A A A A A
Propan (gaz) A A A A A A A A A A A A A A A A
Propanol X X A C X X C X X A A X A C A
Rozpuszczalniki lakierowe X X X B X X X X X X X A X A B X
Rozpuszczalniki octanowe X X X B X X X X X X X A X A B X
Roztwory fotograficzne A A A B A A B B A A A A A A B A
Roztwory mydła A A A B A A A A A A A A A A B A
Rtęć A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan
amonu 30%
A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan glinu 50% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan magnezu 25% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan miedzi II 13% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan niklu 25% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan sodu 5% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan wapnia 1% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan żelaza 5% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczek sodu 45% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczek żelaza 5% A A A A A A A A A A A A A A A A
Siarczan sodu IV 10% A A A A A A A A A A A A A A A
Siarkowodór A A A A A A A A A A A A A A A A
Skydrol 500A C X X X B X X X C X A A B A X X
Sok owocowy A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole amonowe A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole antymonu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole arsenu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole cynku A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole cyny A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole glinu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole magnezowe A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole niklu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole ołowiu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole potasu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole rtęci A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole sodu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole tytanu A A A A A A A A A A A A A A A A
Sole wapnia A A A A A A A A A A A A A A A A
Spirytus mineralny X X X X B X X X X X B A B A X X
Styren (monomer) X X X X X X X X X X X A X A X X
Syrop kukurydziany A A A A A A A B A A A A A A A A
Terpentyna X X X X B X X X X X B A B A X X
Tetrachloroeten X X X C X X X C X X X A X A C X
Tetrahydrofuran X X X X X X X X X X X A X A X X
Tlen A A A A A A A A A A A A A A A A
Tlenek azotu A A A A A A A A A A A A A A A A
Tlenek etylenu A A A A A A A A A A A A A A A A
Tlenek propylenu A A A A A A A A A A A A A A A A
Toluen X X X X X X X X X X X A X A X X
Trichloroetan X X X C X X X X X X X A X A C X
Trichloroetylen X X X X X X X X X X X A X A X X
Trichloropropan X X X C X X X X X X C A X A C X
Trietanoloamina B A X C X A X X B A X A X A C X
Trójtlenek siarki (mokry) B B B B X B B A B B X B X B A B
Węglan amonu 50% A A A A A A A A A A A A A A A A
Węglan baru 1% A A A A A A A A A A A A A A A A
Węglan magnezu 1% A A A A A A A A A A A A A A A A
Węglan potasu 55% A A A A A A A A A A A A A A A A
Węglan sodu 7% A A A A A A A A A A A A A A A A
Węglan wapnia 25% A A A A A A A A A A A A A A A A
Węglowodory alifatyczne X X X X B X X X X X B A B A X X
Węglowodory aromatyczne X X X X X X X X X X X A X A X X
Woda dejonizowana A A A A A A A A A A A A A A A A
Woda destylowana A A A A A A A A A A A A A A A A
Woda królewska X X A X X X X A X X X A X A X A
Wodorotlenek
amonu 5-10%
X X A A A X X A A X B A A A A A
Wodorotlenek
amonu 30%
C C A A C C X A A C C A C A A A
Wodorotlenek baru 5% A A A A A A A A A A A A A A A A
Wodorotlenek glinu 2% A A A A A A A A A A A A A A A A
Wodorotlenek magnezu 10% A A A A A A A A A A A A A A A A
Wodorotlenek potasu <10% X X A A X X A A A X X A X A A A
Wodorotlenek sodu
10-15%
X X A A X X A A A X X A X A A A
Wodorotlenek sodu
30-40%
C C A A X A A A B C X A X A A A
Wodorotlenek wapnia 10% (w glicerolu) X X A A X X A A A X X A X A A A
Wodorowęglan sodu 7% A A A A A A A A A A A A A A A A
Wodór (gaz) A A A A A A A A A A A A A A A A
Wybielacz 22% B C A A B B X A B C A A B A A A
Żelatyna A A A A A A A A A A A A A A A A