wysyłka końcówkek do przewodów przemysłowych w 24h Poniższa tabela służy do wstępnego określenia materiału węża lub uszczelnienia, odpowiedniego dla danego środowiska pracy. W celu właściwego, ostatecznego doboru węża prosimy kontaktować się ze specjalistami Tubes International.
PDF – TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ DLA MATERIAŁÓW WĘŻY
 

A B C X
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej mała odporność, ograniczony zakres użycia brak odporności brak danych

 

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

 
Środowisko EPDM EPM NR NBR CR SBR FPM UPE PTFE PVC PU PA
Aceton A A X X X C X A/B A X X A/B
Acetooctan etylu B A C X C C X A A
Acetylen A A B A B B/C A A A/B B A
Aldehyd masłowy C B X X C X X A X
Aldehyd octowy 50% A A C/X X C X X C/X A X X B
Alkohol amylowy (pentanol) A A B B B B B A A A X A
Alkohol benzylowy B B X X B X A A A X X X
Alkohol butylowy (butanol) A/B B A A A A A A A B B B
Alkohol butylowy III rz.(tertbutylowy) C B B B B B A A A X
Alkohol dwuacetonowy A A X X C/X X X A A X X B
Alkohol etylowy (etanol) A A A A A A C A A B X A
Alkohol izobutylowy (izobutanol) A A A B A B A A A B
Alkohol izopropylowy (izopropanol) A A A B B B A A A B X A
Alkohol metylowy (metanol) A A A A A A X A A B X A
Alkohol oktylowy (oktanol) X C B B A B A A A X
Alkohol propylowy (propanol) A A A A A A A A A B C
Amoniak bezwodny dobór węża w konsultacji z Tubes International
Amoniak aq- woda amoniakalna dobór węża w konsultacji z Tubes International
Anilina B A X X X X C A A X X
Anilinowe barwniki B A B X B B B A X X
Argon A A A A A A A A A A A A
Asfalt dobór węża w konsultacji z Tubes International
Azot A A A A A A A A A A A A
Azotan amonu B A C A A B A A X A
Azotan glinu B A A A A A A A A B C
Azotan ołowiu II (ołowiawy) B A A A A A A A
Azotan potasu B A A A A A A A A B A A
Azotan propylu B A X X X X X
Azotan sodu B A B B B A A A B X A
Azotan srebra B A A B A A A A A B A
Azotan wapnia B A A A A A A A A A A
Azotan żelaza III B A A A A A A A A B A A
Azotyn amonu B A A A A A A A
Benzen X X X X X X A/B C/X A X X A
Benzoesan benzylu C B X X X X A A
Benzoesan butylu C B C X X B A A
Benzoesan etylu B A A X X A A A
Benzyna X X X A C X A A A B B A
Bezwodnik maleinowy C B C X C C X
Bezwodnik octowy C B B C B B X A A X B
Boran sodu (boraks) B A A A A A A A A B
Bordoska ciecz B A B B B B A A A B
Brom bezwodny X X X X X X A X A
Bromek metylu C B X B X X A C/X A X A
Bromotoluen X X X X X X A A
Butadien X C X X X X A C A X
Butan X X X A A X A A A A A
Butyloamina B A X C X X X A
Carbitol C B B B B B B A A X
Celosolw butylowy B A X C C X X A A
Celosolw metylowy C B X B B X X A X
Celosolw C B X X X X C A
Chlor dobór węża w konsultacji z Tubes International
Chlorek acetylu X X X X X X A A X
Chlorek amonu (salmiak) A A A A/B A A A A A A B X
Chlorek baru B A A A A A A A A B B X
Chlorek benzylu X X X X X X A A/B A
Chlorek cynku B A A A A A A A A B A X
Chlorek cynowy B A A A B A A A A A
Chlorek etylenu X C X X X X A B/C A
Chlorek etylu X C X C X X A A/B A C A
Chlorek glinu B A A A A A A A A B A X
Chlorek izopropylu X X X X X X B A
Chlorek magnezu B A A A A A A A A B A X
Chlorek metylu X C X X X X B A/B A X X
Chlorek miedzi B A B A B A A A A B B C
Chlorek niklu B A A A A A A A A C X
Chlorek potasu B A A A A A A A A A A A
Chlorek siarki X X X C C X A A A B
Chlorek sodu (solanka) B A A A A A A A A B A A
Chlorek wapnia B A A A A A A A A C A C
Chlorek winylu X X X X X X A A/B A X
Chlorek żelaza III B A A A A A A A A B A X
Chloroaceton B A B X C X X A X
Chlorobenzen X X X X X X A B/C A X X B
Chlorobutadien X X X X X X A A
Chloroform X X X X X X A A/B A X X X
Chlorohydryna etylenowa C B B X B B A A X
Chlorotoluen X X X X X X A A X
Chlorowodorek aniliny C B B B X X B
Cyjanek miedzi B A A A A A A A A A
Cyjanek potasu B A A A A A A A A B A A
Cyjanek sodu B A A A A A A A A B A
Cyjanomiedzian potasu A A A A A A A
Cykloheksan X X X A C X A A A C B A
Cykloheksanol X C X C A X A A A C A
Cykloheksanon B B X X X X X A A X X A
Czterochlorek węgla X X X C X X A C A X X B
Czterochloroetylen X X X X X X A B A X C
Czteroetylek ołowiu X X X B B X A A B
Dekalina X X X X X X A A A
Denaturat B A A A A A A A A
Dowterm, dauterm X X X X X X A A C
Dwuaceton B A X X X X X A A
Dwubutyloamina B A X X X X X A X
Dwuchlorobenzen X X X X X X A A X X A
Dwuchloroetylen X C X X X X B C/X A X X A
Dwuchromian potasu B A C B B B A A A B
Dwuetyloamina B A B B B B X A A C
Dwuetyloaminobenzen X X X X X X A A
Dwufenyl (fenylobenzen) X X X X X X A A
Dwuisopropylobenzen X X X X X X A A
Dwuisopropyloketon B A X X X X X A
Dwuizobutylen B A X B X X A A A
Dwumetyloformamid B A X B C X X A A X
Dwunitrotoluen X X X X X X A A
Dwupenten X X X B X X A A X
Dwusiarczek węgla X X X C X X A X A X X X
Dwutlenek chloru X C X X X X A A
Dwutlenek siarki B A B X X B A A C X
Dwutlenek węgla C B B A B B A A A B A A
Etan X X X A B X A A A
Etanoloamina B A B B B B X A
Eter metylowo-etylowy X X X A C X A A
Eter dwubenzylowy C B X X C X X A
Eter dwubutylowy X C X X C X C A C
Eter dwuchloro-isopropylowy X C X X X X C A
Eter etylowy (eter) X X X X C X X C A X B B
Eter izopropylowy X X X B C X X A A A
Etylen C B C A C C A A/B A
Etylenodiamina B A A A A B X A X
Etylobenzen X X X X X X A A A
Etyloceluloza C B B B B B X A B C
Fenol (kwas karbolowy) C B X X C A A/B A C X X
Fenylobenzen X X X X X X A A
Fenylohydrazyna C B A X X B A A
Fluorek glinu B A B A A A A A A C X
Fluorobenzen X X X X X X A A
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) A A B C B B X A A C X A
Foron (diizopropylideno-aceton) X C X X X X X A
Fosforan amonu B A A A A A A A C A
Fosforan sodu B A A A B A A A A B A A
Fosforan trójkrezylu X X X X X C A A A X
Freon 114 B A A A A A B B A
Freon 12 C B B A A A B A/B A B A
Freon 13 – (chlorotrójfluorometan) A A A A A A A A
Freon 21 – (dwuchlorofluorometan) X X X A X X X A
Freon 22 – (chlorodwufluorometan) B A B C A A X A X X
Ftalan dwubutylu C B X X X X C A A X A
Ftalan dwumetylu B A X X X X B A
Ftalan dwuoktylu C B X C X X B A X B
Furfural B A X X C X X A A
Gaz koksowniczy X X X X X X A A X A
Gaz ziemny X X B A A B A X A C A
Gaz ziemny skroplony (LNG) dobór węża w konsultacji z Tubes International
Gliceryna A A A A A A A A A B X A
Glikol dwuetylenowy A A A A A A A A A B X
Glikol etylenowy A A A A A A A A A B A A
Glikol propylenowy A A A A A/B A A A A A A/B A
Glukoza A A A A A A A A A B X B
Heksan X X X A B X A A A C B A
Hel A A A A A A A A A A A A
Izooktan X X X A B X A A A B A A
Jod X X X X X X X A A
Keton metylowo-butylowy B A X X X X X A X
Keton metylowo-etylowy (MEK) B A X X C X X A A X X A
Keton metylowo-izobutylowy B B X X X X X A X A
Kobalt B A A A A A A
Kreozot (smoła węglowa) X X X A B X A A A X C X
Krezol X X X X C X A A C X X
Krzemian etylu B A B A A B A A
Krzemian sodu B A A A A A A A A B A
Ksylen X X X X X X A C A X C A
Kumen (izopropylobenzen) X X X X X X A A X
Kwas adypinowy B A C B C B A A B A
Kwas arsenowy B A B A A A A A A C
Kwas azotowy ≤ 40% X X X X B X A A A X X X
Kwas azotowy > 40% X X X X X X C C/X A
Kwas benzoesowy X C X C X X A A A X B
Kwas borowy B A A A A A A A A B A A
Kwas bromowodorowy B A A X X X A A A B X X
Kwas chlorooctowy B A X X X X X X A X X
Kwas chromowy 50% B A X X C X B A A B X X
Kwas cyjanowodorowy B A B B B B B A A B
Kwas cytrynowy B A A A A A A A A C A A
Kwas fluoroborowy B A A B A A A A
Kwas fluorowodor. ≤ 50% A A X X X X A A X
Kwas fluorowodor. >50% C C X X X X A A C X X
Kwas fosforowy 20% B A B B B B A A A B X X
Kwas fosforowy 80% B A C X B C A A A X C
Kwas galusowy B A B B B B B A A B X
Kwas garbnikowy (tanina) B A A A A B A A A C C X
Kwas jabłkowy B A B B B C A A B
Kwas krezolowy X X X X C X A A A X X
Kwas maleinowy B A C X C C A A A C
Kwas mlekowy A A A A A A A A A A B X
Kwas mrówkowy B A B B A A C A A C X X
Kwas nadchlorowy C B X X B X A A X C
Kwas naftenowy X X X B X X A A
Kwas octowy 30% A A B C B B C A A C X C
Kwas octowy lodowaty 100% B A B C X B C A A B X X
Kwas olejowy X X X C C X B A A B B A
Kwas palmitynowy C B C A B B A A/B A B A X
Kwas pikrynowy B A B B B C B A A X X
Kwas salicylowy B A A B A B A A A
Kwas siarkawy B A B B B B A A A B
Kwas siarkowy 10% A A C C B C A A A C X X
Kwas siarkowy 10 ÷ 75% B A X X X X A A A X X X
Kwas siarkowy 96% C C X X X X A/B A A X X X
Kwas siarkowy dymiący (oleum) X X X X X X A X A X X X
Kwas solny ≤ 20% A A B B B B A A A A X X
Kwas solny 37% A/B A/B B C B B A A A X X X
Kwas stearynowy C B C B B B A A B A A
Kwas szczawiowy B A B B B B B A A A X
Kwas sześciofluorokrzemowy C B B A B C B A A B A
Kwas trójchlorooctowy C B C B X B C A X
Kwas węglowy B A A B A B A A A C X X
Kwas winowy C B C A B X A A A B C X
Kwasy tłuszczowe X C X B B X A A A B A
Ług sodowy 50% A A B B B B A A A X X
Ług zielony B A B B B B B A A C
Masło B A X A B X A A A
Metafosforan sodu B A A A B A A A A
Metan X X X A B X B X A
Mleko B A B A A B A A A
Monoetanoloamina B A B X X B X A A X
Mrówczan etylu C B X X B X C A
Nadboran sodu B A B B B B A A A B A
Nadtlenek sodu B A B B B B A A A B X
Nafta X X X B C X A B/C A C A A
Nafta (oczyszczona) X X X A B X A A C A A
Naftalen X X X X X X A A A C C A
Nitrobenzen C B X X X X B A/B A X X A
Nitroetan C B B X C B X A A X
Nitrometan C B B X B B X A X
Ocet (kwas octowy 10%) B A B B B B B A A B X A
Octan amylu X C X X X X X A A X X A
Octan butylu X C X X X X X A A X X
Octan celosolwu etylowego C B X X X X X A X C
Octan etylu B A X X C X X A A X X A
Octan glinu B A A B B B X A B X
Octan izopropylu C B X X X X X A A X X
Octan metylu B A C X B C X A A X X A
Octan miedzi B A B B B X X A
Octan niklu B A A B B X X A A X
Octan ołowiu II B A A B A X X A A B X
Octan potasu B A A B B X X A A X
Octan propylu C B X X X X X A A X X
Octan sodu B A A B B X X A A A A
Octan wapnia B A A B B X X A A X
Oktachlorotoluen X X X X X X A A
Oleinian metylu X X X X X X A X A A
Olej arachidowy X C X A C X A A A
Olej bawełniany B B X A B X A A A B A
Olej biały X X X A B X A A A A
Olej bunkrowy X X X A X X A A A B
Olej drzewny X X X A B X A A A C
Olej hydrauliczny (naftowy, mineral.) X X X A B X A A/B A A A
Olej kokosowy X C X A B X A A A C
Olej kukurydziany X C X A C X A A A B B
Olej lniany X C X A B X A A A B A
Olej mineralny X C X A B X A B A B A A
Olej napędowy X X X A C X A A A B X A
Olej rycynowy C B C A A C A A A B A
Olej sojowy X C X A B X A A A B B A
Olej sosnowy X X X A X X A B A B
Olej transformatorowy dobór węża w konsultacji z Tubes International
Olej turbinowy (smarowy) dobór węża w konsultacji z Tubes International
Oleje roślinne X C X A C X A A A
Oleje silikonowe B A C A A C A A A B
Oleje smarne (naftowe) X X X A B X A B/C A A A
Olejek lawendowy X X X B X X A B A X X
Oliwa C B X A B X A A/B A A
Orto-dichlorobenzen X X X X X X B X A X
Ozon B A X X C X A A/B A B B X
Para wodna A A X X C X X X A X X
Para-izopropylotoluen X X X X X X A A X
Pentachloroetylobenzen X X X X X X A
Perchloroetylen (tetrachloroetylen) X X X B X X A B A X X X
Pirydyna B A X X X X X A A X
Piwo A A A A A A A A A X B
Płyn transmisyjny „A” X X X A B X A A A A
Podchloryn sodu 15% A A X X B/C X A A A A X X
Podchloryn wapnia A A C B C C A A A B X X
Polioctan winylu emulsyjny B A B X B X B A A
Propan X X X A B X A A A B A A
Propylen X X X X X X A A X
Ropa naftowa X X X A B X A A A B A A
Roztwory mydła A A B A B A A A A B C A
Roztwór cukru A A A A A A A A A
Rtęć B A A A A A A A A B A
Sebacynian dwubutylu C B X X X X B A X
Sebacynian dwuetylu C B X B X X B A X
Sebacynian dwuoktylu C B X X X X B
Siarczan amonowy B A A A A A X A A B A A
Siarczan baru B A A A A A A A A
Siarczan cynku B A B A A B A A A B A
Siarczan glinu B A A A A A A A A A X X
Siarczan magnezu B A B A A B A A A B A
Siarczan miedzi B A B A A B A A A B B X
Siarczan niklu B A B A A B A A A A
Siarczan potasu B A B A A A A A A B B A
Siarczan sodu B A B A A B A A A B A A
Siarczan żelaza II B A A A A A A A A B X
Siarczek baru B A A A A B A A A B A C
Siarczek wapnia B A B A A B A A A A
Siarka B A X X A X A A A
Skydrol 500 B A X X X X X A C
Skydrol 7000 B A X X X X B A
Smalec C B X A B X A A A
Smar fluorowy B A B A B C B A
Smary silikonowe B A C A A C A A A
Smoła bitumiczna X C X B C X A A
Soda, surowy węglan sodowy B A A A A A A A A A
Solanka (NaCl) A A A A A A A A A A A A
Stearynian butylu X C X B X X A A A
Styren X X X X X X B A X X A
Sulfaminian ołowiu B A B B A B A A
Ścieki B B B A B B A A A X A
Terpentyna X X X B X X A A/B A C A A
Terpineol X C X B X X A B A B B
Tiosiarczan sodu B A B B A B A A A B A A
Tlen dobór węża w konsultacji z Tubes International
Tlenek mezytylu C B X X X X X A X
Tlenek węgla B A B B B B A A A B B A
Tłuszcze zwierzęce C B X A B X A A A C A
Toluen X X X X X X A B A X X A
Tran lekarski B A X A B X A A
Tran rybi X X X A X X A A
Trójchlorek arsenu X C X A A
Trójchlorek fosforu B A X X X X A A A
Trójchloroetan X X X X X X A A X
Trójchloroetylen X X X X X X A C/X A X X
Trójetanoloamina B A B B A B X A A C X
Trójfluorek bromu X X X X X X X
Trójnitrotoluen X X X X B X A A
Trójtlenek siarki C B B X X B A A X
Węglan amonu B A A X A A A A B B
Whisky, wina B A A A A A A A A X A
Winyloacetylen B B B A B B A A
Woda A A A A A A A A A A A A
Woda bromowa B B X X X X A A
Woda królewska C C X X X X B A X X X
Woda słona A A A A A A A A A B A A
Wodorosiarczan IV sodu B A A A A B A A A B
Wodorotlenek amonu A A X X A X B A A B X A
Wodorotlenek magnezu A A B B A B A A A B B X
Wodorotlenek potasu A A B B B B X A A B C C
Wodorotlenek sodu A A A B B A B A A B B C
Wodorotlenek wapnia A A A A A A A A A B A A
Wodorowęglan sodu A A A A A A A A A B
Wodór gazowy dobór węża w konsultacji z Tubes International
Żelatyna B A A A A A A A A B
Symbol Materiał Charakterystyka
EPDM guma etylenowo-propylenowa dienowa bardzo dobra odporność na gorącą wodę i parę wodną;   dobra odporność na roztwory kwasów, zasad, soli, ketonów, formaldehydów, chłodziw na bazie glikoli
EPM guma etylenowo-propylenowa dobra odporność (lepsza niż EPDM) na roztwory kwasów, zasad, soli, ketonów, formaldehydów, alkoholi przemysłowych, glikoli
NR guma naturalna bardzo dobra odporność na ścieranie i niskie temperatury
NBR guma butadienowo-nitrylowa (buna-n) bardzo dobra odporność na oleje, tłuszcze, produkty  ropopochodne (benzyna, olej napędowy)
CR guma chloroprenowa (neopren) bardzo dobra odporność na ozon, czynniki atmosferyczne; trudnopalność; dobra odporność na czynniki chłodnicze na bazie freonu oraz oleje
SBR guma butadienowo-styrenowa bardzo dobra odporność na ścieranie; niski koszt produkcji
FPM / FKM guma fluorowa (viton) bardzo dobra odporność na produkty ropopochodne (benzyna, olej napędowy) i związki aromatyczne oraz wiele kwasów i zasad; dobra odporność na wysokie temperatury
UPE (UHMWPE) polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej bardzo dobra odporność chemiczna na większość kwasów
i zasad oraz wiele innych agresywnych chemikaliów w podwyższonych, ale nie bardzo wysokich temperaturach
PTFE politetrafluoroetylen (teflon) doskonała odporność chemiczna i temperaturowa
PVC polichlorek winylu dobra odporność na roztwory kwasów, zasad w temperaturze pokojowej; niski koszt produkcji
PU poliuretan bardzo dobra odporność na ścieranie; dobra odporność na oleje i produkty ropopochodne
PA poliamid (nylon) dobra odporność na rozpuszczalniki, farby, lakiery, kleje