Wysyłka w 24 godziny Tabela odporności służy do wstępnego określenia materiału końcówek i złączy, odpowiedniego dla danego środowiska pracy. W celu właściwego doboru materiału prosimy kontaktować się ze specjalistami Tubes International.
TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ DLA MATERIAŁÓW KOŃCÓWEK I ZŁĄCZY
A B C X
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej mała odporność, ograniczony zakres użycia brak odporności brak danych

 

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

 
Środowisko AL MS BR ST MON 304 316L PP
Aceton A B B B A A A A
Acetylen A X X B B A A X
Alkohol benzylowy B B B B A A A
Alkohol butylowy A B A B A A A A
Alkohol diacetonowy A A B B A B B
Alkohol etylowy A B B B B A A A
Alkohol heksylowy (heksanol) A A A A A A A
Alkohol izobutylowy (izobutanol) A A A A A A A
Alkohol izopropylowy (izopropanol) B B B B B A A A
Alkohol metylowy (metanol) B B B B B A A A
Alkohol oktylowy (oktanol) A A A A A A A
Alkohol propylowy (propanol) B B B B B A A
Amoniak bezwodny X X A X A A A
Amoniak aq – woda amoniakalna A X X A X A A A
Anilina (aminobenzen) A X B X B A A A
Asfalt A A A B A A A X
Azot A A A A A A A A
Azotan amonu B X X X X A A A
Azotan cynku A A A A A B B A
Azotan glinu (nasycony) C X A X A B B A
Azotan magnezu B B B B B B B A
Azotan potasu 80% A B B B B B B A
Azotan sodu 40% A B A B B A A A
Azotan srebra X X X X X B A A
Azotan żelaza 10 ÷ 50% X X X X X B B A
Benzaldehyd B B B X B B A
Benzen A A A A A A A X
Benzol A B B B B A A X
Benzyna ciężka A A B B B A A
Benzyna ekstrakcyjna A A B B B A A
Bezwodnik octowy A X B B B A A A
Boraks X B B B A A A A
Boran sodu B B B C B B B A
Brom ciekły X X X X X X X X
Bromek metylu X A A B A B A
Butadien, butylen A A B B A A A X
Butan A A A A A A A X
Buten A A A A A A A X
Chlor dobór końcówek w konsultacji z Tubes International
Chloran potasu 8% B X X B A A A
Chloran sodu 50% X B B X A A A
Chlorek amonu (suchy) X X B X B B B A
Chlorek baru (nasycony) X B B A B B A A
Chlorek cyny II 15% X X X X X X A
Chlorek cyny IV X X X X X X X A
Chlorek cynku X X X X A X X A
Chlorek etylenu B B B B B A A X
Chlorek etylu (suchy) B B B B B A A X
Chlorek glinu (roztwór) X X X X X X X A
Chlorek magnezu X X B X A B A A
Chlorek metylenu A B B B A A A X
Chlorek miedzi II (suchy) X X X X X X X A
Chlorek ołowiu II X X X X X X X B
Chlorek potasu 30% X X B X A A A A
Chlorek rtęci II X X X X X X X A
Chlorek siarki (monochlorek) X X X X X X X
Chlorek sodu 30% X B B X A B A A
Chlorek wapnia (nasycony) X B A B X B A A
Chlorek żelaza III X X X X X X X A
Chlorek żelaza II X X X X X X X A
Chloroform suchy X A A X A A A X
Chlorowodór gazowy, suchy X B A A A A A A
Chromian potasu 30% B A A B A B B
Ciecz kalifornijska X X X X B B B A
Clorox (podchloryn sodu 15%) X X X X X X X A
Cyjanek miedzi X X X A X B B
Cyjanek potasu 30% X X X B B B A A
Cyjanek rtęci II X X X X B B B
Cyjanek sodu X X X B X A A A
Cykloheksan A A A A A A A X
Czterochlorek węgla X A A A A A A X
Dekstroza A A A A A A A A
Detergenty B B B B A A A A
Dietyloamina B X X X A A A A
Dwuchlorek etylenu suchy X X X X A X X X
Dwuchromian potasu 30% A B B B B A A A
Dwuchromian sodu 10% B X X B A B B A
Dwufluorek amonu X X X X B X X
Dwusiarczek wapnia X X B X X A B A
Dwusiarczek węgla A X X B B A A X
Dwutlenek siarki (suchy) B C C B X A A
Dwutlenek węgla (mokry) B C C C A A A A
Dwutlenek węgla (suchy) A A A A A A A A
Etanoloamina A A A A A A
Eter izopropylowy A B B A A A A
Etery B B B B B B B X
Etery glikolowe (poliole) A A A A
Fenol A C X B A A A X
Fluorek glinu C X X X A X C X
Formaldehyd 100% A B B X B A A A
Formalina (formaldehyd 40%) A C B X A A A A
Fosforan amonu 10 ÷ 40% X X X X B A A A
Fosforan disodu X C A B A A A A
Fosforan monosodu X C B A A A A
Fosforan trisodu X C A B A A A A
Gliceryna A A A A A A A A
Glikol etylenowy A A A A A A A A
Glikol propylenowy A A A A A A A A
Glukoza B A B B B A A A
Heptan A A A A A A A
Heksan A A A A A A A
Jod suchy 100% X X X X A B B X
Kazeinian amonu A A A A A A A
Ketony B B B B B B B
Krzemian sodu (szkło wodne) X C C B A A A
Ksylen A A A A A A A X
Kwas arsenowy X X X X A A A A
Kwas azotowy 99% A X X X X B B X
Kwas azotowy 65% X X X X X A A X
Kwas azotowy 30% X X X X X A A A
Kwas benzoesowy B X X X A A A
Kwas borowy B X B X B A A A
Kwas bromowodorowy ≤ 50% X X X X X X X A
Kwas bromowy X X X X X X X
Kwas butanowy (masłowy) X A A X A B A A
Kwas chlorosulfonowy X X X X B B B
Kwas chlorowodorowy (solny) ≤ 37% X X X X X X X A
Kwas chromowy 50% X X X X X X X B
Kwas cyjanowodorowy A X X X A A A A
Kwas cytrynowy C X X X B A A A
Kwas fluoroborowy X X X X B X X A
Kwas fosforowy ≤ 50% X X X X A A A A
Kwas fosforowy ≤ 85% X X X X C A A A
Kwas garbnikowy – tanina X A X X B B B A
Kwas krzemofluorowy ≤ 30% X X B X A X X
Kwas linolowy B X C X A A A A
Kwas maleinowy A X C X A A A
Kwas mlekowy 25% X B B X A A A A
Kwas mlekowy 80% X B X X A A A A
Kwas mrówkowy ≤ 85% A C C X B A A A
Kwas octowy 10% ÷ 50% B X X X B A A A
Kwas octowy 80% B X X X A A A A
Kwas oleinowy B C B B A A A A
Kwas palmitynowy (nasycony) B C B C A A A A
Kwas pikrynowy X X X X X B B X
Kwas podchlorowy 20% X X X X X X X A
Kwa siarkawy 20% X X X X X X B A
Kwas siarkowy ≤ 20% X X X X X X A A
Kwas siarkowy 21% ≤ 95% X X X X X X X B
Kwas siarkowy ≤ 96% X X X B X A A C
Kwas solny X X X X X X X A
Kwas stearynowy B C B C C A A A
Kwas szczawiowy ≤ 10% B C B X A A A A
Kwas węglowy A B B B A A A A
Kwas winowy A A B B A A A A
Metafosforan sodu X X B X A A A A
Metakrylan metylu A B A A A A
Metan A A A A A A A B
Metylo-etyloketon (MEK) A A A B A A A A
Metylo-izobutyloketon A A A B A A A
Mleko A X X X X A A A
Mocznik A A B B A A A A
Mydło roztwory B B B B B A A A
Nadboran sodu 10% X X X X A A A
Nadchloran amonu X X A A A X
Nadmanganian potasu B B B X B A A
Nadtlenek sodu X X X X B A A A
Nadtlenek wodoru 30% A X X X B A A A
Nafta A A A A A A A X
Naftalen A A A A A A A X
Nitrobenzen A X X A A A A X
Ocet (kwas octowy ≤ 10%) B X X X B A A A
Octan butylu (suchy) A B A A A A A X
Octan etylu A A A A A A A X
Octan izobutylu A B A A A A A X
Octan izopropylu A A A A A A A X
Octan ołowiu II X X X X B A A A
Octan potasu X B A A A A
Octan sodu X B A A A A
Octan wapnia B B B A A A A
Olej hydrauliczny A A A A A A A A
Olej surowy A A A A A A A X
Olej mineralny A A A A A A A A
Olej napędowy A A A A A A A B
Olej opałowy A A A A A A A B
Olej przekładniowy A A A A A A A A
Olej rafinowany A A A A A A A X
Olej roślinny A B A B A A A A
Olej rycynowy A A A A A A A A
Olej silikonowy A A A A A A A A
Paliwo turboodrzutowe Jet A1 A A A A A A A X
Para wodna A A A A A A A X
Parafina A A A A A A A A
Pentanol (alkohol amylowy) B A A B A A A A
Pirogalol C6H3(OH)3 B B B B B B A
Pirydyna A A A A A A A
Płyn chłodniczy (na bazie glikolu) A A A A A A A A
Podchloryn sodu ≤ 20% X X X X X X X A
Podchloryn wapnia X X X X X X X A
Potas kaustyczny KOH X X X X A A A A
Propan A A A A A A A X
Roztwory fotograficzne A A A X A A A A
Rtęć X X X B A A A A
Sebacynian dietylowy X
Siarczan amonu X X C X A X A A
Siarczan baru B B B C B A A
Siarczan glinowo-potasowy (ałun) X X X X A X A A
Siarczan glinu X X C X B A A A
Siarczan magnezu B A B C A A A A
Siarczan miedzi X X X X X A A A
Siarczan niklu X C C X A A A A
Siarczan ołowiu X B B X B B A
Siarczan potasu B B B B A A A A
Siarczan sodu B B B B A A A A
Siarczan wapnia X A X X A A A
Siarczan cynku X B B X B A A
Siarczan żelaza III X X X X B A A A
Siarczan żelaza II X X X X X A A
Siarczek baru X X A X A A A
Siarczek sodu X X X X A B A A
Siarczek wapnia X X C C B A A
Siarkowodór (wilgotny) A X C X C B A A
Smar mineralny A A A A A A A
Soda kaustyczna NaOH X X X X A A A A
Solanka X X B X A B A A
Styren A A A A A A A X
Terpentyna B X B C A A A
Tetrachlorek tytanu (suchy) X X X B B A A A
Tetrachloroetylen A B C C A A A X
Tetrahydrofuran X A B A A
Tiosiarczan sodu A X X X B A A A
Tlen X A A X A A A A
Tlenek etylenu A X X B A A A
Tlenek magnezu A A A A A A A
Tlenek propylenu C X X B X A A
Tlenek węgla II (czad) A A A A A A A
Toluen (metylobenzen) A A A A A A A X
Trichloroetylen suchy A A A B A A A X
Trietanolamina B B A A A A
Trietyloamina A A A A A
Trójtlenek siarki B X X B B A A A
Węglan amonu X B C A A A
Węglan baru X A B B A B B A
Węglan magnezu B C A A A A
Węglan potasu X C C B A A A A
Węglan sodu X C C B A A A A
Węglan wapnia A A A A A A A
Woda destylowana X B B X A A A A
Woda kopalniana X X X X B A A A
Woda morska X X B X B B B A
Wodorosiarczan VI sodu X X C X B X B A
Wodorosiarczan IV sodu X X C X B B A A
Wodorotlenek amonu A X X A A A A A
Wodorotlenek baru X C C X A A A A
Wodorotlenek magnezu X B A A A A A A
Wodorotlenek potasu ≤ 50% X X X X A A A A
Wodorotlenek sodu ≤ 50% X X X X A A A A
Wodorotlenek sodu suchy, 100% X X X X A A A A
Wodorotlenek wapnia C X X B A A A A
Wodorotlenek żelaza A A A A A A A A
Wodorowęglan potasu X B B B A A A A
Wodorowęglan sodu X B B B A A A A
Wodór (gaz) A A A A A A A A
Wybielacz (12,5% aktywnego chloru) X X X X X X X A
Żelatyna A X X X A A A A